Milletlerarası Anlaşma

ANKARA (AA) – Türkiye'nin Sudan ile ormancılık alanında iş birliğine dair imzaladığı anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hartum'da 24 Aralık 2017'de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması “na göre, Türkiye ve Sudan, doğal kaynakların korunması, çölleşme ve kuraklıkla mücadele, erozyon kontrolü, mevcut ormanların korunması ve rehabilitasyonu için ulusal mevzuatlarına dayanarak, eşitlik, mütekabiliyet ve karşılıklı yarar temelinde bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımı ile iş birliği yapacak.

Taraflar arasında ağaçlandırma, yeniden ormanlaştırma, fidan üretimi, erozyon kontrolü ve çölleşme ile mücadele, orman yangınları ile mücadele, orman biyolojik çeşitliliği, orman ekosistemlerinde sürdürülebilir biyolojik çeşitlilik yönetimi ve ulusal ormancılık programı uygulamaları gibi alanlarda iş birliği sağlanacak.

Anlaşma çerçevesinde iki ülke, ormancılık alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bilimsel ve teknik bilgi ve belge paylaşımında bulunacak, uzman, araştırmacı, danışman ve personel değişimi yapacak, ortak çalıştay, toplantı, seminer, eğitim programı düzenleyecek ve ortak projeler hazırlayacak.

Anlaşmaya göre, Türkiye ve Sudan, iş birliğinin etkili bir şekilde uygulanması için “Ortak Komite ” kuracak. Her iki ülke de anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından 3 ay içinde bu iş birliği faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu “ulusal koordinatör ” tayin edecek.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?