Büyüme rakamları açıklandı (2)

ANKARA (AA) – Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde gösterdiği yüzde 5,2'lik performansla 2016 yılında darbe girişiminin olduğu üçüncü çeyrekteki gerilemenin ardından 7 çeyrek üst üste büyüme kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018'in ikinci çeyreğine ilişkin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi 2016 yılında darbe girişiminin olduğu üçüncü çeyrekteki gerilemesinin ardından 7 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdi.

Yılın ikinci çeyreğinde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 20,4 artarak 884 milyar 4 milyon 260 bin lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, tarım sektörünün toplam katma değeri 2018'in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,5 azaldı. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 4,3, inşaat sektörünün toplam katma değeri yüzde 0,8 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 8 yükseliş gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde 2018'in ikinci çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 5,5, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde de bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 artış kaydedildi.

– Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 6,3 arttı

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2018'in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 3,9 artış gösterdi.

Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 2017'nin aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 4,5, ithalatı ise yüzde 0,3 artış gösterdi.

– İş gücü ödemelerinde yüzde 19,4 artış

İş gücü ödemeleri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artarken, net işletme artığı/karma gelir de yüzde 19,4 yükseldi.

İş gücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 36,5 olurken bu oran 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 36'ya geriledi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 46,8'den yüzde 46,1'e düştü.

– Tablolar

Yıl Cari fiyatlarla GSYH
(milyon TL)
Cari fiyatlarla GSYH
(milyon dolar)
GSYH Zincirlenmiş Hacim
Endeksi(2009=100)
Büyüme hızı
(yüzde)
2017 1. Çeyrek 649.272 175.862 147,5 5,3
2017 2. Çeyrek 734.426 204.867 164 5,3
2017 3. Çeyrek 831.879 235.838 180,4 11,5
2017 4. Çeyrek 890.960 234.924 186,1 7,3
2017 Yıllık 3.106.536 851.491 169,5 7,4
2018 1. Çeyrek 787.974 206.604 158,2 7,3
2018 2. Çeyrek 884.004 204.281 172,5 5,2

TÜİK verilerine göre GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranları (yüzde) şöyle:

2017 2. Çeyrek 2018 2. Çeyrek
Tarım, ormancılık ve balıkçılık 7,0 -1,5
Sanayi 5,9 4,3
İmalat sanayi 5,9 4,7
İnşaat 5,1 0,8
Hizmetler 6,3 8
Bilgi ve iletişim 11,8 7
Finans ve sigorta faaliyetleri 9,3 12,1
Gayrimenkul faaliyetleri 2,1 0,2
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri 5,7 -1,3
Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri 2,8 13,1
Diğer hizmet faaliyetleri 5,8 3,8
Sektörler toplamı 5,5 5,3
Vergi-sübvansiyon 3,7 4,3
Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 5,3 5,2

(Bitti)

Advertisements

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?