BDDK'dan yönetmelik taslak değişikliği

0
1

İSTANBUL (AA) – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmelikte değişiklik taslağı yayımladı.

BDDK tarafından yayımlanan taslakta 1 Kasım 2006'da yürürlüğe giren "Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik"in 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının değiştirildiği belirtildi.

26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin ilgili maddesi, "Türkiye’de kurulu bankaların yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları Kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulması kaydıyla Kurulun iznine tabidir. İzin başvuruları, yurt dışında şube veya temsilcilik açılmasının, ortaklık kurulmasının veya kurulmuş ortaklıklara katılınmasının gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir raporla birlikte kuruma yapılır." şeklindeydi.

BDDK'nın bugün duyurduğu yönetmelik taslağında değişiklik şu şekilde oldu:

"Türkiye'de kurulu bankaların yurt dışında şube veya üçüncü maddede yer alan tanımdaki sınırlamalara bağlı kalmaksızın temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya
kurulmuş ortaklıklara katılmaları kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu
hükümlere uyulması kaydıyla kurulun iznine tabidir. İzin başvuruları, yurt dışında şube veya
temsilcilik açılmasının, ortaklık kurulmasının veya kurulmuş ortaklıklara katılınmasının
gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir raporla birlikte kuruma yapılır.

Ancak, kanunda
yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulmak ve ortaklıktaki toplam payı banka öz kaynağının binde üçünü geçmemek ve ortaklığın
faaliyet alanını ayrıntılı olarak açıklayan bir raporla birlikte en az 30 gün önceden kuruma
bildirimde bulunulmak kaydıyla Türkiye'de kurulu bankalarca, ortaklığının kurulu bulunduğu
ülke mevzuatı gereğince zaruri olarak gerçekleştirilen pay edinimleri; daha önce kuruldan o ülkede şube açma izni alınmış olmak,o ülkedeki toplam şube
büyüklüğünün banka aktifine oranı yüzde onu aşmamak ve en az 30 gün önceden kuruma
bildirilmek kaydıyla Türkiye'de kurulu bankaların aynı ülkede gerçekleştirecekleri ilave şube
açılışları; alacaklarının tahsilatı bakımından daha elverişli veya zaruri olmak ve en az 30 gün
önceden kuruma bildirimde bulunulmak kaydıyla Türkiye'de kurulu bankaların yurt dışındaki
iştirak edinimleri kurul iznine tabi değildir."

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?