Terör tazminatlarında doğrudan icra yolu

ANKARA (AA) – FERDİ TÜRKTEN – Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesince (AYİM) hükmedilen terör tazminatları için idareye doğrudan icra takibi başlatılabileceğini kararlaştırdı.

Tunceli-Erzincan karayolunda, terör örgütünce yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Dursun’un ailesi, İçişleri Bakanlığına AYİM’de maddi ve manevi tazminat davası açtı.

AYİM, aile lehine tazminata hükmetti. Aile, tazminatlar için İçişleri Bakanlığına icra takibi başlattı.

İçişleri Bakanlığı ise İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca idareye herhangi bir ödeme talebinde bulunmaksızın icra takibi yoluna gidilemeyeceği gerekçesiyle takibin iptali için Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesinde dava açtı.

Mahkeme, davayı kabul ederek icra takibinin iptaline hükmetti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 8. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin icra takibini iptal eden kararını bozdu.

Bozma kararında, AYİM’in, İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre yargılama yapan mahkemelerden olmadığı belirtildi.

Her mahkemenin kendi özel kanununa göre yargılama yaparak karar verdiğine işaret edilen kararda, “Bu nedenle takip konusu AYİM 2. Dairesi kararının icrasında 2577 sayılı Kanun’un söz konusu hükmü uygulanamaz” ifadesi kullanıldı.

Kararda, bu nedenle İçişleri Bakanlığının icra takibinin iptali talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle kabulünün isabetsiz bulunduğu kaydedildi.

– Karar emsal niteliğinde

Ailenin avukatı Baykal Doğan, kararın emsal niteliği taşıdığını bildirdi.

Doğan, Yargıtayın kararı doğrultusunda, AYİM’in hükmettiği tazminat kararlarında, idareye yazılı başvuruda bulunmadan, doğrudan genel hükümler çerçevesinde ilamlı icra takibi yoluna gidilebileceğini kaydetti.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?