Kategoriler
Ekonomi

Ödemeler dengesi (2)

– Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, ağustosta 737 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 737 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ağustos 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 60 milyon dolar azalarak 737 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Portföy yatırımları 1 milyar 786 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Bu gelişmede, yurt içinde yerleşiklerin yurt dışında yaptığı yatırımlardaki 821 milyon dolarlık artış ile yurt dışı yerleşiklerin yurt içinde yaptığı yatırımlardaki 965 milyon dolarlık azalış etkili oldu.

Portföy yatırımlarının alt kalemleri incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 36 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 666 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Bu dönemde, yurt içi bankaların yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, bankalar 24 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 10 milyar 371 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 284 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, bankalar 2 milyar 210 milyon dolarlık, genel hükümet 5 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı. Diğer sektörler ise 133 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2017 Ocak-Ağustos 2018 Ağustos 2018 Ocak-Ağustos
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -26.932 2.592 -30.579
1. İhracat 109.113 13.079 113.498
2. İthalat 143.376 14.363 153.253
Mal Dengesi -34.263 -1.284 -39.755
3. Hizmet Gelirleri 27.830 6.602 32.402
4. Hizmet Giderleri 15.379 1.975 15.995
Mal ve Hizmet Dengesi -21.812 3.343 -23.348
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 3.243 472 3.881
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 10.039 1.233 11.363
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -28.608 2.582 -30.830
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.676 10 251
B. SERMAYE HESABI 17 22 58
C. FİNANS HESABI -29.648 14.354 -1.976
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.631 234 2.545
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 7.023 971 6.979
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -998 821 932
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 19.238 -965 -1.280
11.1. Hisse Senetleri 3.211 -36 -1.281
11.2. Borç Senetleri 16.027 -929 1
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.853 10.090 9.554
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet -208 0 26
12.3. Bankalar 1.716 10.390 9.153
12.4. Diğer Sektörler 345 -300 375
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.873 -3.215 9.308
13.1. Merkez Bankası -137 1.000 941
13.2. Genel Hükümet -451 -5 -252
13.3. Bankalar -809 -2.167 1.442
13.4. Diğer Sektörler 7.270 -2.043 7.177
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 2.733 -11.740 -28.545
D. NET HATA VE NOKSAN -4.131 3.665 15.135
GENEL DENGE 1.398 8.075 13.410
E. REZERV VARLIKLAR -1.398 -8.075 -13.410
14. Resmi Rezervler -1.398 -8.075 -13.410
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

(Bitti)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?