Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 951 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Haziran 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 951 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 883 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 76 milyon dolar net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 262 milyon dolar net satış yaptı.

Yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 335 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda 4 milyar 534 milyon dolar tutarında net çıkış oldu. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 806 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 408 milyon doları net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler, sırasıyla 556 milyon dolar, 141 milyon dolar ve 203 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Resmi rezervlerde haziranda 6 milyar 988 milyon dolar rezerv azalışı yaşandı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2017 Ocak-Haziran 2018 Haziran 2018 Ocak-Haziran
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -21.298 -2.973 -31.247
1. İhracat 81.689 13.569 85.837
2. İthalat 104.271 17.957 119.436
Mal Dengesi -22.582 -4.388 -33.599
3. Hizmet Gelirleri 16.602 4.381 19.982
4. Hizmet Giderleri 10.957 1.996 11.756
Mal ve Hizmet Dengesi -16.937 -2.003 -25.373
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.513 448 2.951
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 8.016 1.456 9.001
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -22.440 -3.011 -31.423
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.142 38 176
B. SERMAYE HESABI 1 -4 31
C. FİNANS HESABI -24.560 4.466 -15.135
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.699 272 2.019
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.066 1.223 4.881
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 267 375 137
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 17.734 -508 216
11.1. Hisse Senetleri 2.203 76 -782
11.2. Borç Senetleri 15.531 -584 998
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 3.134 1.508 -1.396
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet -218 0 16
12.3. Bankalar 3.117 1.959 -1.969
12.4. Diğer Sektörler 235 -451 557
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 6.860 -3.026 10.798
13.1. Merkez Bankası -72 -1 -42
13.2. Genel Hükümet -251 -141 -295
13.3. Bankalar 2.463 -1.735 3.606
13.4. Diğer Sektörler 4.720 -1.149 7.529
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 3.263 -7.443 -16.081
D. NET HATA VE NOKSAN -5.663 455 8.322
GENEL DENGE 2.400 6.988 7.759
E. REZERV VARLIKLAR -2.400 -6.988 -7.759
14. Resmi Rezervler -2.400 -6.988 -7.759
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

(Bitti)

Advertisements

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?