AYİM iki üyeyi meslekten ihraç etti

ANKARA (AA) – Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) Başkanlar Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan hakim albay üyeler Cemil Çelik ve Yaşar Yüce’nin meslekten ihracını kararlaştırdı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, AYİM Başkanlar Kurulu, FETÖ’nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan hakim albay üyeler Çelik ve Yüce’nin meslekten ihraçlarına hükmetti.

Çelik ve Yüce’nin meslekten çıkarılmalarına ilişkin gerekçelere de yer verilen kararda, “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” hükümleri uyarınca terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Askeri Yüksek İdare Mahkemesi daire başkanı ve üyeleri hakkında meslekte kalmalarının uygun olmadığı ve meslekten çıkarılmalarına karar verilmesi hususunda AYİM Başkanlar Kurulunun görevli ve yetkili kılındığı anımsatıldı.

Anayasal düzen, milli irade, hukuk devleti, demokrasi, temel hak ve hürriyetlerin korunmasının bağımsız bir yargıyla sağlanabileceği vurgulanan kararda, “Bağımsız mahkemeler Anayasa, kanun ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre Türk milleti adına hüküm verebilen hakimler ile mümkün olabilir. Bu nedenle hakimlerin kendilerini bağımsızlık veya tarafsızlıklarının sorgulanması neticesini doğuracak durumlara sokmamaları, üçüncü kişilerin emir veya talimatlarıyla hareket etmemeleri ya da bu yönde bir kanaate neden olmamaları gerekir. Belirli bir hiyerarşik yapıda hareket eden terör örgütleri ile üyelik, mensubiyet veya iltisak yahut irtibatlı hakimlerin bu durumlarının yargı bağımsızlığıyla bağdaştırılması mümkün değildir.” ifadesi yer aldı.

Kararda, bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda her 2 üyenin de FETÖ ile irtibatlı oldukları yönünde kanaate varıldığı belirtildi.

– Ayrışık ek gerekçe

AYİM Başsavcısı Hakim Albay Celal Işıklar ise sunduğu ayrışık ek gerekçesinde, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) meslekten çıkarma tedbirinin uygulanabilmesi için terör örgütü, ilgili yapı ve oluşumlar ile darbe teşebbüsü içinde bulunma veya katılmanın şart koşulmadığını kaydetti.

Meslekten çıkarma için yapı, oluşum veya gruplarla bağ ve ilişki kurulmasının yeterli görüldüğüne işaret eden Işıklar, Çelik ve Yüce hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Geçen yıl Ankara/Jandarma Genel Komutanlığı karargahından şehir içine atanan subayların grup halinde açtıkları iptal davaları, AYİM Birinci Dairesindeki diğer üyelerin oylarıyla reddedilirken, tek muhalif Hakim Albay Cemil Çelik’in iptal şeklinde karşı oy kullandığı görülmektedir. Bu davacılardan tamamına yakınının 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile meslekten çıkarıldıkları görülmektedir.”

– “Yakınları, ‘Gülenist’ şirketlerle irtibatlı”

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararında “proje soruşturması/kovuşturması” olarak açıklanan “İzmir askeri casusluk davası” bağlamında haklarındaki dijital kayıtlara istinaden hiçbir takibat ve ceza verilmeden garnizon dışına atanan bir kısım personelin açtıkları davaların çoğunun Çelik ve 2 kurmay üyenin katılımlarıyla oy çokluğuyla reddedildiğine dikkati çeken Işıklar, Çelik’in darbe sıkıyönetim direktifinde görev verilen bir askeri hakim ile çok sayıda buluşması olduğunun görüldüğünü bilgisini de paylaştı.

Işıklar, “Hakim Albay Yaşar Yüce’nin ilişki çevresi yanı sıra yakınlarının Gülenist şirketlerle irtibatlı olduğu anlaşılmaktadır.” ifadesini kullandı.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?