3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı

İSTANBUL (AA) – Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, turizm alanında sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışılması gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda herkesin bu aktif sürece dahil edilmesi gerekir. Bütün paydaşların Akdeniz Turizm Vakfı'na üye olmasını bekliyoruz. Küresel paydaşları, yıllık turizm forumuna davet ediyoruz." dedi.

Bu yıl "Herkesin Yararına" temasıyla düzenlenen 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı'nda konuşan Preca, ülkeleri ziyaret eden turistlerin kültürleri tanımasını ve onlara saygı duyulmasını sağlayan turizm diplomasisine çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Preca, turizm endüstrisiyle turistlerin yerel kültürleri tanıma şansını elde edeceğini, bununla beraber de yerel halkların daha müreffeh bir hayat yaşayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Turizm endüstrisi herkesi içine alarak, sosyal anlamda herkesin barış içinde, müreffeh hayatlar yaşamasını sağlayacaktır. Bu da ancak kültürel ve sosyoekonomik açıdan birbirimizi tanımak vasıtasıyla olur. Turizm aynı zamanda istihdam yaratan bir endüstridir. Turizm endüstrisi yereldeki halklara ulaşabilirse insanların daha saygın ve itibarlı işlerde çalışmasını sağlayacaktır."

  • Valletta'nın Avrupa Kültür Başkenti olması

Preca, Malta'daki turizm alanında yapılan uygulamaları anlatarak, Akdeniz ülkesi olarak Malta'nın ekonomisinin en önemli parçalarından olan turizmden uzun süredir faydalandıklarını, bu tecrübenin "sürdürülebilir bir turizm ürünü üretilmesi" gerektiğini fark etmelerine yol açtığını kaydetti.

Bunun da ancak zengin bir kültürle olabileceğini ifade eden Preca, ülkelerini ziyarete gelen insanların otantik turizm tecrübesi yaşaması için çalıştıklarını dile getirdi.

Preca, bu yıl Valletta'nın Avrupa Kültür Başkenti olmasını kutladıklarını aktararak, "Valletta'nın Avrupa Kültür Başkenti olması sebebiyle kendi tarihi mirasımıza ışık tutma şansımızı bulduk. Turizmde yaklaşık yüzde 18 bir artış sağladı. 2018'de AB üyesi olmayan ülkelerden yüzde 26 oranında turist geldi. Avustralya pazarından dahi yaklaşık yüzde 27 oranında bir artış sağlandı turizmde." dedi.

Özellikle paylaşımı artıran bir platform olan turizmde sinerjinin yaratılabilmesi için sadece rekabet değil birlikte çalışma kültürünün de ortaya konulması gerektiğini vurgulayan Preca, her ülkenin kendi kültürel kimliğiyle turistlere farklı tecrübe yaşamalarını sağlayacağını anlattı.

Preca, Akdeniz'deki ülkelerin her birinin nevi şahsına münhasır tarihleri olduğunu belirterek, Akdeniz Turizm Vakfı'yla Akdeniz kimliğini öne çıkarıp turizm alanındaki sinerjinin Akdeniz üzerinde kurulmasının öneminin vurgulandığını kaydetti.

Vakfın, sorumluluk sahibi turizm endüstrisinin ortaya çıkarılması için çalıştığını söyleyen Preca, Malta'da Akdeniz Turizm Vakfı'yla çalıştıklarını, özel sektör bileşenlerini bir araya getiren platformla beraber daha önce atıl olan bazı bölgelerin sürdürülebilir turizmle canlanmasının sağlandığına işaret etti.

Preca, turizm alanında sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışılması, önümüzdeki yıllarda herkesin bu aktif sürece dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bütün paydaşların Akdeniz Turizm Vakfı'na üye olmasını bekliyoruz. Küresel paydaşları, yıllık turizm forumuna davet ediyoruz. Turizm endüstrisinin önüne çıkan engellerin kaldırılması ve endüstriyel anlayışın, özellikle sürdürülebilir çerçevede ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda teknolojinin de kullanılması gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

  • Küresel iklim değişikliği

Marie Louise Coleiro Preca, küresel iklim değişikliğinin turizm üzerindeki olumsuz etkilerine değinerek, doğal zenginliğin ve kültürlerin korunması, toplumların ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması ve güven ortamının turizm endüstrisi için yararlı olacağını, bu kapsamda etkin stratejiler oluşturmak için bütün paydaşların birlikte çalışması gerektiğini anlattı.

Preca, denizlerin temizliği konusunda çalıştıklarını, Akdeniz Turizm Vakfı çalışmalarından birinin de plastikten arındırılmış bir deniz ortaya çıkarmak olduğunu dile getirdi.

Turizmin çevreyi ve ekosistemi koruyan bir endüstri olması gerektiğini ifade eden Preca, evrensel barış kültürünün de sürdürülebilir turizm adına koruması gerektiğini söyledi.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?