Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin tespit işlemlerine yenileri eklendi

ANKARA (AA) – Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin tespit işlemlerine yenileri eklenerek asgari ücret tarifeleri belirlendi.

Ticaret Bakanlığının, konuya ilişkin iki tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin tespit işlemlerine, GK2 kodlu "gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ithal edilmiş ürünün nihai ürün içerisindeki miktarına ilişkin tespiti", dahilde işleme rejimine ilişkin tespit işlemlerine DR2 kodlu "dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının teknik, bilimsel veya idareden kaynaklanan bir nedenle tespit edilememesi halinde yapılacak tespiti" eklendi.

GK2 kodlu tespit işlemi için asgari ücret tarifesi, tespit raporu başına bin 700 liradan az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 6 bin 500 lirayı geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar olarak uygulanacak.

DR2 kodlu tespit işlemi için de asgari ücret tarifesi bin 700 liradan az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin binde 5'i oldu.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?