Yatırımların artırılmasını hedefleyen SKA Türkiye Yatırımcı Haritası tanıtıldı

Alaturka Ekonomi Haberleri

İSTANBUL (AA) – İnsan ve gezegen odaklı yatırımların artırılmasını hedefleyen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Türkiye Yatırımcı Haritası, İstanbul'da tanıtıldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ortaklığında geliştirilen SKA Türkiye Yatırımcı Haritası'nın tanıtımı, 11. Uluslararası Boğaziçi Zirvesi'nde gerçekleştirildi.

Yoksulluğu ve eşitsizliği azaltan, sağlık ve eğitimi ilerleten, çevreyi koruyan etkinliklere mobilize etme konusunda yatırımcılara rehberlik etmeyi amaçlayan haritanın tanıtımı için "SKA Türkiye Yatırımcı Haritası: Politika Diyaloğu" başlıklı bir panel düzenlendi.

Etkinlikte konuşan UNDP Başkanı Achim Steiner, daha önce karşılaşılmayan bir küresel krizle birlikte ülkelerin Kovid-19 salgınının ekonomik sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Steiner, 2030'a gelindiğinde 1 milyar kişinin yoksulluk sınırının altında yaşayacağını belirterek, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin hayata geçirilmesinin salgın nedeniyle zorlaştığını ifade etti.

Sürdürülebilir kalkınmanın hayata geçirilmesi için mali kaynaklara ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Steiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş adamları ve politikacıların faaliyetlerini sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda şekillendirmesi daha sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmayı beraberinde getirecektir. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri noktasında daha akılcı politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin oluşturmuş olduğu haritaların çok güçlü araçlar olduğunu düşünüyorum. Söz konusu haritalar, her bir ülkede yatırım fırsatlarını bizlere takdim edecektir. Böylelikle her ülke bu sürece dahil olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni hayata geçirecektir."

Steiner, Türkiye için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin hayata geçirilmesi için bir harita oluşturulduğunu aktararak, "Teknolojiden iletişime, enerjiden sağlık hizmetlerine kadar 9 sektör olacak. Bu haritayla birlikte önümüzdeki aylarda bir online platform da oluşturulacak. Söz konusu platformun, Türkiye'de özel sektörün ulusal kalkınma önceliklerini hayata geçirme noktasında başarılı olacağını düşünüyorum. Yatırım haritasıyla Türkiye'nin mevcut ekonomik potansiyeli ortaya çıkacak. Örneğin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için emeklilik fonlarının yüzde 1'i ayrılabilirse muazzam başarılar sağlanabileceğini düşünüyorum."

Steiner, UNDP'nin, Türkiye'nin 2023 hedeflerini hayata geçirmesinde en önemli destekçilerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Türkiye ile küresel problemlerle birlikte mücadele ediyor olacağız. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin finansmanı noktasında daha fazla iş birliği tesis edeceğiz." dedi.

– "Harita, yatırımcılara rehberlik edecek"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi de 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin, en önemli paydaşlarından olduğunu belirterek, Türkiye'nin hem bu alanda hem de insani kalkınma noktasında yakaladığı ilerlemeye değindi.

Tomasi, Türkiye'nin küresel insani yardımda ve bu konudaki uluslararası iş birliğinde çok önemli rol oynadığını vurgulayarak, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda atılması gereken adımlara işaret etti.

Daha önce Brezilya, Çin, Hindistan, Güney Kore ve Güney Afrika'da oluşturdukları SKA yatırımcı haritalarına değinen Tomasi, bu haritalarla özel sektörü harekete geçirmeyi, daha kapsayıcı iş modeli oluşturmayı, reel ekonomiye katkı sağlamayı ve doğrudan yatırımları önceliklendirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Bu haritaların yatırımcılara hangi tür yatırımların yapılabileceği ve yatırımların nasıl hız kazanabileceği noktasında yol gösterdiğini aktaran Tomasi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu harita, potansiyel teşkil eden alanları ortaya çıkarmak ve bu konuda gerekli politikaların hayata geçmesini hızlandırmayı amaçlamaktadır. UNDP, yatırımcıları yatırım kararlarını verirken daha kapsayıcı ve sürdürülebilir iş modellerine yönlendirmeyi amaçlayan SKA yatırımcı haritalarının geliştirilmesini dünyanın dört bir yanında destekliyor. Bu çalışmanın uygulandığı ülkelerdeki yatırımcılara, ülkelerinin SKA'lar doğrultusunda ilerlemesini hızlandıracak yatırım türleri konusunda ihtiyaç duydukları rehberliği sağlamasını umuyoruz."

– "Türkiye, önemli yatırım fırsatları barındırıyor"

Etki Yatırımı Platformu (Etkiyap) İcra Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil de küresel salgınla karşı karşıya kalınan bir dönemde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak için iş birliğinin önemine değindi.

Sürdürülebilir kalkınma için belirlenen Küresel Amaçlar Türkiye Yatırımcı Haritası'nın oluşturulmasına katkı sağlayan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, UNDP Türkiye ve UNDP Özel Sektör Merkezi'ne teşekkür eden Müderrisgil, "Harita, 9 öncelikli sektör ve 14 alt sektörde belirlenen 27 yatırım alanında bulunan fırsatlar hakkında bilgi içeren bir kılavuz olarak geliştirilmiştir." dedi.

Müderrisgil, uluslararası yatırımların dağılımında ciddi eşitsizlikler bulunduğunu ifade ederek, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa, Rusya ve Orta Asya bölgesinin bu yatırımlardan çok küçük paylar aldığını söyledi.

Türkiye'nin, hem Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi hem de Doğu Avrupa, Rusya ve Orta Asya bölgesi pazarlarıyla ilgilenen yatırımcıları etkilemeye devam ettiğini aktaran Müderrisgil, yeşil sukuk, İslami finans, konvansiyonel gibi alanlarda yatırım fırsatlarının bulunduğunu bildirdi.

Müderrisgil, "Etki Yatırımcı Ekosistem Çalışması, mülteci geçim kaynakları, kadınların güçlendirilmesi, yenilenebilir enerji, sağlık teknolojisi ve finansal katılım olmak üzere Türkiye'de en yüksek etkinin üretilebileceği 5 kilit alanı göstermektedir. Bu kilit alanların Türkiye'deki girişimcilik faaliyetleriyle uyumlu hale getirilmesi, etki ve ölçek büyütme modelleri olan ve bu modeller için sermayenin artırılması açısından kritik öneme sahiptir." diye konuştu.

– "Türkiye'ye yabancı yatırım akıyor"

Şafak Müderrisgil, kalkınma finansmanı kurumlarından, bankalardan ve özel sermayeden Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımın aktığının görüldüğünü ifade ederek, Türkiye'den çok önemli uluslararası fonlara erişimin bulunduğunu kaydetti.

Müderrisgil, "Türk bankacılık sektörünün sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunma konusunda güçlü bir eğilim sergilediğini görüyoruz." dedi.

Türkiye'nin genç girişimci ağının oldukça geliştiğini, melek yatırımcıların ve startup'ların sunulan teşviklerle hızla arttığını vurgulayan Müderrisgil, "(Türkiye) Sağlık ve refah, eğitim, temiz teknoloji, tarım teknolojisi, enerji ve sosyal fayda gibi etki potansiyeli yüksek sektörlere yapılan yatırım ve yatırım anlaşmalarının sayısında her yıl artan bir paya sahip." dedi.

Müderrisgil, Türkiye'nin, etki yapacak yatırımlar noktasında Güneydoğu Avrupa'nın en fazla startup şirket sayısına sahip ülkesi olduğunu belirterek, bu şirketlerin yılda 200 milyon dolarlık bir hacme ulaşacağını söyledi.

– "Etkiyap yatırımları önemli avantajlar sunuyor"

Etkiyap İcra Kurulu Başkanı Müderrisgil, Etkiyap yatırımlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Etkiyap ekosistemi Türkiye'yi ümit veren bir bağlamda ele almakta ve finansal kaynakların harekete geçirilerek hem lokal hem bölgesel problemlerin çözümüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Türkiye'de ilk kez yatırım yapacaklar Etkiyap yatırımlarını yapmaları halinde çok önemli avantajlara sahip olacak. Etkiyap ekonomisine geçişi cesaretlendirmek için bu konu için oluşturulan Türkiye Ulusal İstişare Kurulu'nun çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu kurul, mart sonunda kurulacak. Bu kurul, Etkiyap yatırımlarının Türkiye'de geliştirilmesi için büyük önem arz edecek."

Müderrisgil, Etkiyap yatırımlarını ana tercih haline getirmek için kurulun çalışmalarını sürdüreceğini ifade ederek, "Türkiye Ulusal Danışma Kurulu, etki yatırımını tanımlamak ve teşvik etmek için bir düzenleyici sistem geliştirmek üzere devlet kurumlarını ve özel sektör paydaşlarını harekete geçirecek." dedi.

Etki Yatırım Platformu'nun, etki yapacak yatırımları desteklemek için bir ekosistem oluşturmak amacıyla kurulduğunu vurgulayan Müderrisgil, platformla ilgili bazı bilgiler verdi.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?