SGK’ya bütçeden ayrılan kaynak

ANKARA (AA) – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bütçeden kuruma aktarılan kaynağın bir hizmet zayiatı ya da bir yönetim zafiyeti değil güçlü Türkiye’nin güçlü yarınları için yapılmış yatırım olduğunu bildirdi.

SGK’dan yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında, “Sosyal patlama” başlığıyla verilen haberlerde, kurum için bütçeden ayrılan kaynağın yüzde 1.726’lık bir artış gösterdiğinin belirtildiği hatırlatıldı.

Haberlerde, dönemler itibarıyla SGK açıkları hesaplanıp başka bir dönemle kıyaslanırken doğru bir yöntemin kullanılmadığının açıkça görüldüğü ifade edilen açıklamada, dönemler arası kıyaslamalarda, ilgili dönemlerdeki prim yapılandırma gelirleri gibi geçici gelirlerin dikkate alınması ve karşılaştırmaların nominal değerler üzerinden değil reel değerler üzerinden yapılması gerektiğine işaret edildi.

Bu çerçevede, SGK’nın gelir ile gider kalemleri arasındaki farkı ifade eden açığın, 2015’te 11,4 milyar lirayken 2016’da azalarak 11,3 milyar lira olarak gerçekleşmesinin öngörüldüğü vurgulanan açıklamada, aynı tutarların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı 2015’te yüzde 0,59 iken 2016’da yüzde 0,51 olmasının beklendiği kaydedildi.

Yıllar itibarıyla açıkların GSYH içindeki payının 2010’da yüzde 2,43, 2011’de yüzde 1,25, 2012’de yüzde 1,22, 2013’te yüzde 1,26, 2014’te yüzde 1,15 olarak gerçekleştiği anımsatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu veriler ışığında kurum açıklarının zaman içerisinde azalış eğilimi içerisinde olduğu açıkça gözlemlenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, hedeflediği hizmet kalitesine sürdürülebilir bir mali disiplin ile ilerlemektedir. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak sigortacılıktan çok öte hizmetlerin verildiği, sağlık hizmeti finansmanının ve sigortacılık paketinin derinlik ve kapsamının birçok Avrupa ülkesiyle kıyaslanamaz kalitede olduğu göz ardı edilmemelidir.

Bu itibarla, bütçeden SGK’ya aktarılan kaynak, bir hizmet zayiatı ya da bir yönetim zafiyeti değil güçlü Türkiye’nin güçlü yarınları için yapılmış yatırımlardır. Kamuoyunu yanıltıcı, vatandaşlarımızı endişelendirici mahiyette bu türden gerçek dışı ve eksik bilgi mahsulü haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir.”

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?