Maske ve yüz siperliği gibi donanımların ithalatında TAREKS üzerinden yapılan denetim işlemleri düzenlendi

ANKARA (AA) – Maske ve yüz siperliği gibi kişisel koruyucu donanımların ithalatında Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yapılan denetimlere ilişkin düzenlemeye gidildi.

​​​​​​Ticaret Bakanlığının ürün güvenliği ve denetimleri kapsamında hazırladığı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle maske, yüz siperliği gibi solunum koruyucu donanımların ithalatında TAREKS üzerinden yürütülen denetimlere ilişkin bazı hususlar düzenlendi.

Buna göre, ilgili mevzuata, tebliğ hükümlerine ve uygulamalarına aykırı hareket eden, TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişilerin yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınacak, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilecek.

Bu yaptırımlar uygulanırken süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri, ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenecek.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?