Korumalı iş yerinde engelli çalıştırana ödeme

ANKARA (AA) – Korumalı i̇ş yerleri̇nde çalışan engellilerin
ücretleri̇ne karşılık işverene yapılacak
ödemelere ilişkin esaslar belirlendi.

“Korumalı İş yerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretlerine Karşılık İşverene Yapılacak Ödeme Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, korumalı iş yerlerinde çalıştırılan zihinsel veya ruhsal engellilere, işverenlerince zamanında ödenen, yasal yükümlülükleri tam ve zamanında yerine getirilen ücretlere karşılık olarak işverenlere yapılacak ödemenin usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, korumalı iş yerlerinde çalıştırılan ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan, zihinsel veya ruhsal engellilere işverenlerince zamanında ödenmiş olan ücretlerin her engelli için ödenen aylık tutarı kadarı ile illerde kurulmuş bulunan korumalı iş yerlerinde çalışan her engelli için ilaveten belirlenen tutarın yüzde 20’si, bu ücretlere ilişkin yasal yükümlülüklerin de tam ve zamanında karşılanmış olması kaydıyla Bakanlık tarafından işverene ödenecek.

Ayrıca, korumalı iş yeri statüsü almak için ilgili mevzuatla çalıştırılması zorunlu olan sayıdan daha fazla engelli çalıştıran iş yerlerinde, zorunlu sayının üstünde çalıştırılan her engelli için ilaveten belirlenen tutarın yüzde 20’si de işverene ödenecek.

– Ücret desteğinden eş zamanlı yararlanılamayacak durumlar

Engellilerin ayın bazı günlerinde çalışamaması durumunda, aylık ücretlerinin tam olarak ödenmemesi halinde, ücret ödenen gün sayısı esas alınarak işverene ödenecek tutar belirlenecek.

İşveren tarafından “sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin belge, vergi borcu olmadığına dair belge, işverenlerin çalıştırdıkları engellilerin ücretlerini tam ve zamanında ödediklerini kanıtlayıcı belge, tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş korumalı iş yeri formu” ile il müdürlüğüne başvurulması halinde iade işlemleri başlayacak.

İşveren, iş yerinin “korumalı iş yeri statüsü” devam ettiği döneme ilişkin engellilerin ücretleri için iade başvurusunda bulunabilecek.

“Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmeliğe” göre kurulan komisyon tarafından sağlanan, korumalı iş yerleri hibe desteğinden faydalanan iş yerleri, bu yönetmelik kapsamındaki ücret desteğinden eş zamanlı olarak faydalanamayacak.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?