Kore-Türkiye İş Ağı Forumu

İSTANBUL (AA) – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Ümit Kiler, “Kore, ileri teknolojiye ve Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlarla, yüksek katma değerli ürünlerin üretimiyle ve marka ekonomisini kalkınmaya yönelik geliştirebilme yeteneğiyle kalkınmayı sürdürmenin en güzel örneğini verdi.” dedi. MÜSİAD ve Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen “Kore-Türkiye İş Ağı Forumu”nda konuşan Kiler, Kore’nin başarısında, hiç taviz vermeden uyguladığı KOBİ politikalarının çok önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Kiler, “Özellikle 80’li yıllarda KOBİ’lerin istikrarlı büyümelerini sağlamak üzerine düzenlenen bir ekonomik sistemi, KOBİ’leri hem yeniliklere hem de uluslararası rekabete teşvik eden bir ekonomik stratejiyi tespit ediyoruz. Kore, ileri teknolojiye ve Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlarla, yüksek katma değerli ürünlerin üretimiyle ve marka ekonomisini kalkınmaya yönelik geliştirebilme yeteneğiyle, orta gelir tuzağına düşmeden kalkınmayı sürdürmenin en güzel örneğini verdi.” değerlendirmesinde bulundu.

Kore savaşının üzerinden 63 yıl geçtiğini hatırlatan Kiler, Kore’nin büyük yıkımlar getiren bu kanlı savaştan sonra uyguladığı başarılı kalkınma stratejisiyle küllerinden doğarak, bütün dünyanın dikkatini çeken bir refah düzeyine ulaştığını söyledi. Kiler, 2015 yılı itibarıyla Kore ekonomisinin dünyanın en büyük 11. ekonomisi konumunda olduğunu, Kore’nin Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına ve teknoloji yoğun katma değeri yüksek ürünlere yönelerek orta gelir tuzağına düşmeden kalkınmayı sürdürdüğünü anlattı. MÜSİAD olarak KOBİ’lere ayrıca önem verdiklerine dikkati çeken Kiler, şunları kaydetti: “KOBİ’lerin rekabet şartlarının iyileştirilmesi, finansmana erişimlerinin sağlanması, gerekli teşviklerin hayata geçirilmesi ve girişimciliğin desteklenerek KOBİ dostu bir ekosistemin oluşması için çeşitli çalışmalar yaptık ve yapıyoruz. Ekonomiyi daha ileriye taşıyabilecek kararlar alabilmek için bürokrasinin de iş dünyasının taleplerini, beklentilerini, önerilerini ve kanaatlerini iyice bilmesi gerekir. Hatta bu sürece, sorunları tespit ederek kavramsallaştıran, karşılaştırmalı analizler yaparak öneriler sunan akademisyenleri de eklemeliyiz. İşte biz MÜSİAD olarak bu iletişimi sağlıyoruz. Yani iş dünyası ve bürokrasi arasındaki köprüyüz. Ekonominin ve akademinin sinir uçlarını birbirine bağlayan santraliz. Bir taraftan edindiğimiz bilgiyi diğer tarafa aktararak teoriyle pratiğin irtibatını temin ediyoruz. Sektör kurullarımız aracılığıyla bilgiyi birinci elden temin ederek, iş hayatındaki sorunları tespit ediyor ve bunları konusunda uzman akademisyenlerimizle değerlendirerek bürokrasiye çözüm önerileri sunuyoruz.”
– “KOBİ’lerin sorunu yüksek faiz oranları ve finansmana ulaşım”

Kiler, KOBİ’lerin başlıca sorunlarını yüksek faiz oranları ve finansmana ulaşım zorlukları olarak saptadıklarını dile getirerek, “Bu sorunların giderilmesi için de tapu teminatlı finansman sisteminden proje teminatlı finansman sistemine geçilmesi gerektiğini söyledik.” dedi. KOBİ’lere vizyon kazandırmaya çalıştıklarının altını çizen Kiler, “Teknolojiye, araştırma geliştirmeye, buluşlara yön verebilmek için de vizyon sahibi olmamız gerekir. Geçtiğimiz sene düzenlediğimiz VİZYONER Zirvesi’nde, önde gelen iş adamlarını ve konusunda uzman akademisyenleri bir araya getirerek, üyelerimizle birlikte gelecekle iş yapmayı konuştuk. Sektörlerin gelecekte yaşayacağı değişimleri, yeni sanayi devrimi sürecinin etkilerini, yeni paradigma içinde nelerin üzerine yoğunlaşmak gerektiğini tartıştık.” diye konuştu.

– Kore’nin GSYH’si 346 kat arttı

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cha Young-cheol ise etkinliğin Türkiyeli ve Koreli şirketlerin iş birliğinin artmasına vesile olmasını dileyerek, “Kore ihracat konusunda dünyada 6. sıradadır. Kore’deki KOBİ’lerin sayısı 3,5 milyona yakındır. Kore’nin 1960 yılına göre Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) 346 kat artmıştır.” bilgilerini paylaştı.

Cha, Türk KOBİ’lerinin Kore KOBİ’lerine göre uluslararası rekabette daha avantajlı olduğunu vurgulayarak, “Kore’de KOBİ’ler ihracat konusunda zayıf olduğu için KOBİ’lere, ihracat yapabilecekleri ülkelere ilişkin satış yollarının bilgisini aktararak destek veriyoruz. Yabancı alıcılarla Koreli satıcıları www.gobizkorea.com web sitesi üzerinden buluşturuyoruz.” görüşlerini paylaştı. Kore’ye ihracat yapılabilecek alanları; tekstil ürünleri, zeytin, fındık gibi tarım ürünleri olarak sıralayan Cha, Türkiye ve Kore arasındaki muhtemel iş birliği alanlarının ise inşaat malzemeleri, yenilenebilir enerji, kömür bazlı elektrik santralleri ve çöp yakma tesisleri olabileceğini belirtti.

Etkinlikte, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İstanbul İkitelli Hizmet Merkezi Müdürü Özay Cebeci de Türkiye’deki KOBİ’lerin durumu ve KOSGEB’in faaliyetlerine ilişkin bir sunum yaptı. Etkinliği çok sayıda Koreli ve Türk iş adamı da katıldı.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?