Kırtasiye ve bazı bebek malzemelerine ithalat denetimi

ANKARA (AA) – Kırtasiye malzemeleri ile emzik, biberon, biberon başlığı gibi bebekler için kullanılan ürünlerin ithalat denetimine ilişkin, usul ve esaslar belirlendi.

Ekonomi Bakanlığının, Gümrük ve Ti̇caret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketi̇ci̇ Ürünleri̇ni̇n İthalat Deneti̇mi̇ Tebli̇ği̇, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, silgi, okul çantası, kalemtraş, pasteller ve kömür kalemler, çocuklar için cezbedici mataralar gibi ürünlerin, ithalatta, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ve Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ ile Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğe uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsayacak.

Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, GTB-İRİS üzerinden ve risk analizine göre yapılacak.

Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddesi çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde gerçekleştirilecek. Firmaların GTB-İRİS’te tanımlanması, kullanıcı yetkilendirmesi, GTB-İRİS’e başvuru işlemleri ve Tebliğ kapsamındaki denetimlere ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek ve bu Bakanlığın internet sayfasında duyurulacak.

İthalatçı, Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükarda Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ, Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ ve Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumlu olacak.

Ürünün ithaline izin verilmesi, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmeyecek.

Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanacak.

Tebliğ, 2 Mayıs’ta yürürlüğe girecek.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?