CHP’den işçi sağlığı ve iş güvenliği için araştırma istemi

TBMM (AA) – CHP, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında Mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin, bütün çalışanları ilgilendiren, çalışma yaşamının en temel unsurlarından biri olduğu belirtildi.

Gerekçede, SGK ve diğer resmi istatistiklerin, Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliğine gereken önemin verilmediğini gösterdiği, yasa, yönetmelik ve özellikle uygulamalarda yetersiz kalındığı savunuldu.

İşveren ve kamu işvereni konumundaki devletin, neo liberal ekonomik politikaların da etkisiyle konuya gereken özeni göstermediğinin ileri sürüldüğü gerekçede, Türkiye’nin iş kazalarında Avrupa ve dünyada ilk sıralarda; ölümlü iş kazalarında ise Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada yer aldığı ifade edildi.

Son yıllarda, mühendislerin ve işçilerin yaşamlarına mal olan kazaların konunun tüm yakıcılığı ile gündemde kalmasını sağladığının vurgulandığı gerekçede, şunlar kaydedildi:

“Resmi veriler göstermektedir ki; vatandaşlarımızın çok sık iş değiştirmeye mecbur bırakılmaları, iş kazalarının önlenmesinin önündeki başlıca nedenlerden biridir. İş kazaları, meslek hastalıkları kader değildir. Etkenlerin erken belirlenmesi ve uygun şekilde kontrol edilmesiyle iş kazaları ve meslek hastalıklarının yüzde 99’u önlenebilir niteliktedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için işyerlerinde önce insan, önce sağlık, önce işçi güvenliği anlayışı yerleştirilmeli, üretim süreçlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlem ve uygulamalarına öncelik verilmelidir. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda bakanların ve bakanlık görevlilerin yargılanmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Meslek Hastalıkları Hastanesi veya kliniklerinin sayısı artırılmalı, hekim ve işçi eğitimi dahil, meslek hastalıklarının tespitine yönelik çalışmalar ivedilikle yapılmalıdır.”

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?