Bazı televizyon kanallarının kapatılacağı iddiası

ANKARA (AA) – Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı televizyon kanallarının kapatılacağı yönündeki iddialarla ilgili, “Kamuoyunca bilinen terör yapılanmalarına ilişkin Üst Kurulca yapılması gereken işlemleri etkilemeye ve illegal yapılara destek vermeye yönelik bu haberler üzüntüyle izlenmektedir” açıklamasında bulundu.

RTÜK’ten yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde, “muhalif seslerin engellenmesi” içerikli ifadeler ile Üst Kurulun gündemine gelmemiş ve görüşülmemiş konulara yönelik bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Bu tür açıklamalarda, Üst Kurulun yasalarla tanımlanan görevini yapmasına engel olma amacı sezildiği ifade edilen açıklamada, “Kamuoyunca bilinen terör yapılanmalarına ilişkin Üst Kurulca yapılması gereken işlemleri etkilemeye ve illegal yapılara destek vermeye yönelik bu haberler üzüntüyle izlenmektedir” denildi.

RTÜK’ün, 6112 sayılı Kanun çerçevesinde görsel, işitsel medya hizmet sağlayıcılara karşı, tarafsız ve kamusal sorumluluk anlayışıyla faaliyetlerini yürüten anayasal bir kurum olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Üst Kurulun herhangi bir medya hizmet sağlayıcıyı doğrudan kapatma yetkisi bulunmadığına işaret edildi.

6112 sayılı Kanun’da, “yayın hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamayacağı, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemeyeceği veya toplumda nefret duyguları oluşturamayacağı” hükümlerinin yer aldığı hatırlatılan açıklamada, aynı kanuna göre, bu hükümlere aykırı yayınları müteakip verilecek yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarında medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının on güne kadar durdurulmasına; ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verileceği bildirildi.

Bu hükümler uyarınca işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, “Bununla birlikte bugüne kadar bu maddeyle ilgili olarak herhangi bir medya hizmet sağlayıcının lisansı iptal edilmemiştir. Üst Kurulun bu konuda da anayasal ve kanuni sorumluluklarını yerine getirmekle görevli olduğu unutulmamalıdır.
Üst Kurul, Anayasa ve 6112 sayılı Kanun çerçevesinde bu tür dış etkilerden uzak faaliyetlerini yapmaya devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?