Atıl kamu taşınmazları turizme kazandırılacak

ANKARA (AA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı yönetmelik değişikliğiyle uzun süre atıl kalan kamu taşınmazlarını ülke turizmine kazandıracak.

"Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, turizm yatırımları daha hızlı bir şekilde tamamlanacak ve uzun süre atıl kalan kamu taşınmazları, ülke turizmine kazandırılacak.

Ülke turizminin çeşitlendirilip, 12 aya yayılması ilkesi çerçevesinde, kıyı turizmi dışında kalan diğer turizm türleri için teşvikler verilecek. Mevcut tahsisli turizm tesislerinde çalışan personelin barınma sorunu ortadan kaldırılıp, yaşam kaliteleri artırılacak.

Kıyılarda haksız ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen işgallerin önüne geçilip, halkın kıyılardan ve denizlerden kolay ve ucuz şekilde yararlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde kısa süreli günübirlik tesis alanları kiralanabilecek.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle Bakanlıkça verilen ancak her ne sebeple olursa olsun veriliş tarihinden itibaren yirmi yıl geçmesine rağmen kesin tahsise dönüştürülemeyen ön izinler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içerisinde de kesin tahsise dönüştürülememesi halinde kendiliğinden sona erecek.

Öte yandan, mevcut yönetmelikte "Bakanlar Kurulu"na yapılan atıflar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum kapsamında "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildi.

Advertisements

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?