Ali Himmet Berki Sempozyumu

İSTANBUL (AA) – Akdeniz Üniversitesince "Ali Himmet Berki Sempozyumu" düzenlenecek.

İlahiyat Fakültesi ile Hukuk Fakültesi'nin Antalya İl Müftülüğü iş birliğinde düzenleyeceği sempozyum, 23-24 Kasım'da Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Sempozyumda, 1882-1976 yılları arasında yaşayan, İslam, Osmanlı ve Türk medeni hukuku alanındaki çalışmalarının yanı sıra tıp, tarih ve edebiyata da ilgi duyan Ali Himmet Berki'nin mesleki hayatı ve eserleri ele alınacak.

Altı oturumun gerçekleştirileceği sempozyumda, Berki'nin hayatı, yaşadığı dönem, ilmi müktesebatı, hukukçuluğu ve kendi dönemiyle sonrasına etkileri, Berki'ye etki eden düşünce ve alimler, Berki ve vakıf medeniyeti, tefsir, hadis ve ahlak ilmi konuları işlenecek.

Berki'nin kaleme aldığı eserler arasında "Mecelle", "Fazıl'ın Galatat Defteri", "Eski Hadiselerde Tatbiki Lazım Gelen İrs ve İntikal", "Vakıflar (I-II)", "Miras ve Tatbikatı", "Hukuk Mantığı ve Tefsir", "Büyük Türk Hükümdarı İstanbul Fatihi Sultan Mehmed Han ve Adalet Hayatı", "Tasarruf Hukuku Bakımından Dalyan ve Voli", "İslam Hukukunda Feraiz ve İntikal", "Sular Hukuku", "Hatemü'l-Enbiya Hazret-i Muhammed ve Hayatı", "Vasiyet ve Ölüme Bağlı Tasarruflar", "İslam'da Kaza", "Hüküm ve Hakimlik ve Tevabii", "Vakıflara Dair Yazılan Eserlerle Vakfiye ve Benzeri Vesikalarda Geçen Istılah ve Terimler", "Ahlaka Ait 239 Hadis" kitapları da yer alıyor.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?