36 bin ürün ve hizmette TSE damgası

0
1

ANKARA (AA) – MEHTAP YILMAZ – Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, Türklerin ilk standardının 1502 yılında, zamanın padişahı Sultan II. Bayezid tarafından çıkarılan "Kanunname-i İhtisab-ı Bursa" olduğunu belirterek "Kalkınmanın temel taşlarından standartların önemi yüzyıllar önce Türkler tarafından kavrandı ve bugün halihazırda uluslararası standartlardan adapte edilerek uyum sağlananlar dahil, 36 binden fazla Türk standardı mevcut." dedi.

Şahin, AA muhabirine, Türklerin, Anadolu'da, aralarında standartların da bulunduğu pek çok alanda önemli uygarlık örnekleri verdiğine işaret ederek "Türklerin ilk standardı 1502 yılında, zamanın padişahı Sultan II. Bayezid Han tarafından çıkarılan 'Kanunname-i İhtisab-ı Bursa'nın üzerinden 516 yıl geçti" diye konuştu.

Kalkınmanın temel taşlarından standartların öneminin yüzyıllar önce Türkler tarafından kavrandığına dikkati çeken Şahin, bu alandaki çalışmaların hızla ve gayretle sürdürüldüğünü dile getirdi.

Şahin, uluslararası standartların "ticaretin ortak dili" olarak geçtiğini ifade ederek küresel alışverişin önemli aktörleri arasında yer alan ülkelerin de bu ortak dilin oluşturulduğu uluslararası standardizasyon kuruluşlarında aktif çalışarak, standartların içeriğini belirleme yarışında olduklarını vurguladı.

– "Uluslararası standardizasyon kuruluşlarına tam üyeyiz"

TSE'nin de Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) gibi uluslararası kuruluşlara "tam üye" olduğunu söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

"Avrupa standartlarının oluşturulduğu CEN-CENELEC çatısı altında hazırlanarak oy çokluğuyla kabul edilen Avrupa standartları, her üye ülke tarafından ulusal standart olarak kabul ediliyor. CEN-CENELEC tarafından belirlenen tüm Avrupa standartları, kural gereği ülkemizde de aynı konudaki mevcut kural iptal edilerek ulusal standart olarak kayıtlara geçiyor. Kalkınmanın temel taşlarından standartların önemi yüzyıllar önce Türkler tarafından kavrandı ve bugün halihazırda uluslararası standartlardan adapte edilerek uyum sağlananlar dahil, 36 binden fazla Türk standardı mevcut. Son olarak ISO'da veya Avrupa düzeyinde standardı bulunmayan 'Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi' standardımız, uluslararası standartlara yeni konu teklifi olarak sunuldu ve süreci yakından takip ediyoruz."

Şahin, standart sayısının ülkelerin teknoloji düzeyi hakkında fikir verdiğini ancak sayıdan ziyade küresel ticarette önemli rol oynayan uluslararası standartlara katkı sağlanmasının çok daha önemli olduğunu söyledi.

Hazırlanan standartlardan sağlanacak katkının, küresel ticaretten pay almak isteyen her ülke için, üretim altyapısında revizyon gereksinimi ve uygunluk değerlendirme gibi kritik alanlarda ilave maliyetlerin engellenmesi açısından da çok önemli olduğuna işaret eden Şahin, bu noktada ülkelerin kendi ekolünü ve üretim teknolojilerini göz önünde bulundurarak katkı sunduğunu anlattı.

– "Yılda yaklaşık 300 bin belge düzenliyoruz"

TSE'nin asli görev alanı standardizasyonun yanı sıra "uygunluk değerlendirme" faaliyetleri de yürüttüğüne dikkati çeken Şahin, bu kapsamda teknik özellikleri standartlarla tanımlanmış ürünlerin gerekli özellikleri taşıyıp taşımadığının tespiti için belgelendirme, deney, muayene gözetim işlemleri yapıldığını bildirdi.

Şahin, TSE'nin sanayici, ihracatçı, ticaret erbabı gibi ekonomik ve ticari hayatın tüm aktörleri için olmazsa olmaz iki önemli işlevi yerine getirdiğini vurgulayarak, "TSE, standardizasyon faaliyetlerini gerçekleştiriyor, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu test-muayene-belgelendirme hizmetlerini yurt içi ve yurt dışında vererek uygunluk değerlendirme işlerini yapıyor. Enstitü, bu iki önemli görevin yanı sıra 'TSE' markasıyla tüketicilerimiz için ürün ve hizmet güvenliği garantisi sunuyor." diye konuştu.

Enstitünün yılda yaklaşık 20 bin ürün belgesi, 4 bine yakın yönetim sistem belgesi ve yaklaşık 30 bin işletmenin Hizmet Yeterlilik Belgesi'nin rutin denetimlerini gerçekleştirdiğine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"TSE ayrıca her yıl binin üzerinde eğitim düzenleyerek 30 bine yakın kişiye sertifika veriyor, 70 binden fazla deney ve kalibrasyon raporu hazırlıyor. Enstitü yıllık 100 binin üzerinde gözetim ve muayene faaliyeti gerçekleştiriyor. Daha genel çerçeveden bakıldığında TSE, başta karayolu olmak üzere tüm taşıma türlerinde taşıt, yol ve ürün güvenliğini ilgilendiren konularda yıllık yaklaşık 300 bin belge düzenliyor."

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?