28 Şubat mağdurları Ombudsman'ın tavsiye kararının uygulanmasını bekliyor

İSTANBUL (AA) – AYŞE BÜŞRA ERKEÇ – 28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas, 28 Şubat döneminde başörtülü oldukları için okullarını bırakmak zorunda kalan öğrenciler adına, dernek olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'na yaptıkları başvurunun olumlu bir sürece girdiğini belirterek, "Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un önderliğinde yapılan çalıştay sonucunda çıkan tavsiye kararına, Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından olumlu cevap verilmiştir." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan İlyas, 28 Şubat mağdurlarının oluşan hak kayıplarının telafisi için Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kararını, Devlet Personel Başkanlığına ve bilgi edinilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na ve Adalet Bakanlığı'na, çıkan sonucun tebliğ edildiğini belirterek, kamuoyunun ilgili kurumlardan konuyla ilgili beklenti içinde olduğunu söyledi.

İlyas, Kamu Denetçiliği Kurumuna12 Mart'ta yaptıkları başvuru neticesinde, "28 Şubat Sürecinde Mağduriyetler ve Çözüm Arayışları" çalıştayının, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç başkanlığında düzenlendiğini hatırlattı.

Çalışmaların devam eden sürecinde, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun 20'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Devlet Personel Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu karar üzerine tesis edilecek işlemin, 30 gün içinde Kamu Denetçiliği Kurumu'na iletileceğini belirtti.

İlyas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un önderliğinde yapılan çalıştay sonucunda çıkan tavsiye kararına, Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından olumlu cevap verilmiştir. 28 Şubat Öğrenci Derneği olarak, hak iadesi konusunda verdiğimiz mücadelede bu aşamadaki talebimiz, bu konuda meclisimizin ya da ilgili kurumların üzerine düşeni bir an önce yapmasıdır."

-"Mağdurların 'iade-i itibarları' sağlanana kadar mücadelemiz devam edecek"

Derneğin, 28 Şubat döneminde öğrenciyken başörtüsü yasağıyla eğitim hayatlarına son verilen, üniversitelerde başörtüsünün serbest olduğu dönemde çeşitli aflarla tekrar üniversitelerine dönüp zamanla mezun olan dönemin üniversite öğrencileri tarafından kurulduğunu hatırlatan İlyas, bin yıl sürecek toplum mühendisliği projesi olarak uygulamaya konan 28 Şubat sürecinin, istisnasız Türk milletinin tüm kesimlerinde büyük travmaya neden olduğunu söyledi.

İlyas, başörtülü öğrencilerin okullarından uzaklaştırılarak eğitim haklarını kullanmalarının engellendiği günlerde, sürecin en ağır mağduriyetlerine maruz bırakıldığını ifade ederek, "28 Şubat darbesinin yol açtığı pek çok hasar, Türkiye'nin normalleşme süreciyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın almış olduğu inisiyatiflerle önemli oranda çözülmekle birlikte, iyileşme süreci hala tamamlanabilmiş değildir." diye konuştu.

28 Şubat Öğrenci Derneği olarak, o dönemde yaşanan tüm sıkıntıların aşılması ve hak ihlallerinden doğan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalarının, devam edeceğine dikkati çeken İlyas, şöyle devam etti:

"Özellikle o dönemde eğitim hakkı engellenen tüm öğrenciler için çıkarılan aflar, okullarından zorla atılan insanların okullarını bitirmesini sağlamış ama mağduriyeti tam anlamıyla gidermemiştir. Özetle, 28 Şubat dönemi öğrencileri olarak mağduriyet yaşayan tüm öğrencilerin mezun olabilecekleri yıllarda elde edecekleri kamu haklarını, günümüz şartlarında elde edinceye kadar ve başka bir ifadeyle, mağdurların 'iade-i itibarları' sağlanana kadar mücadelemiz devam edecektir."

Sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatlı 600 civarında üyenin bir an evvel mesleklerini yapmak için yeni hükümetten, 28 Şubat sürgününe son vermesini beklediklerinin altını çizen İlyas, yarınlara umutla baktıklarını sözlerine ekledi.

-28 Şubat'ta hakları ihlal edilen 200 öğrenci kuruma başvurdu

Anayasanın 74'üncü maddesinde yer alan bir kurum olan Kamu Denetçiliği Kurumu, 6328 sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince "Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikayet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla…" görevlendirildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu, hukukun üstünlüğünün sağlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı bir denetim mekanizması olarak, 2013 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürüyor.

28 Şubat'ta hakları ihlal edilen 200'den fazla öğrencinin, hak talebinde bulunmak için kuruma başvurmasının ardından düzenlenen çalıştay ve görüşmelerin sonucunda, "28 Şubat Sürecinde Yaşanan Mağduriyetler ve Çözüm Arayışları Çalıştay Raporu" isimli bir kitapçık yayınlandı.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?