2. AB Üyesi Ülkeler Büyükelçileri Toplantısı

ANKARA (AA) – Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, “Verdiğimiz tavsiye kararlarında ilk günden bu yana uyum oranlarında AB ilerleme raporlarında belirtildiği gibi bir yükseliş trendi var. Bunu Avrupa standartlarına ulaştırabilmek adına büyük gayret gösteriyoruz.” dedi.

Ömeroğlu, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından JW Marriott Otel’de düzenlenen 2. AB Üyesi Ülkeler Büyükelçileri Toplantısının açılışında konuştu.

Kurumun 3 yıldan beri şikayetleri almaya başladığını ve bu süre içerisinde belli mesafeler katettiğini belirten Nihat Ömeroğlu, toplantıyı gelenekselleştirmek ve her sene yapmak istediklerini söyledi.

Ömeroğlu, TBMM Başkanlığı’na bağlı tek kurum olan KDK’nın bağımsız ve tarafsız hareket ettiğini anlatarak, başdenetçi ve diğer ombudsmanların Meclis tarafından 4’er yıllığına seçildiği bilgisini verdi.

KDK ile bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması oluşturulmasının hedeflendiğini, vatandaşların hiçbir ücret ödemeden dilekçe veya elektronik başvuruyla şikayetlerini kuruma iletebildiklerini belirten Nihat Ömeroğlu, 3 yılda kuruma 21 bin 131 başvuru yapıldığını, bu kapsamda idareye 310 tavsiyede bulunulduğunu bildirdi.

Tavsiye kararlarında, idarenin yaptığı eylem ve işlemlerde birtakım aksaklıkları, eksiklikleri, mevzuat boşluklarını, hak ihlallerini tespit ettiklerini dile getiren Ömeroğlu, 3 yıllık sürede vatandaşların taleplerinden 423’ünü ise yerinde bulmadıklarını kaydetti.

Kurumu, “mahkemeye gitmeden önceki son durak” olarak niteleyen Nihat Ömeroğlu, insan odaklı çalıştıklarını, sadece Türk vatandaşlarının değil, yabancıların da KDK’ya başvurabildiği bilgisini paylaştı.

Türkçe başvuru şartı bulunmadığını da aktaran Ömeroğlu, Hollanda, Ukrayna, Gürcistan, Bosna Hersek, Yunanistan ve İspanya gibi yabancı ülkelerin vatandaşlarının da KDK’ya başvurduğunu, ara buluculuk ve uzlaşı yoluyla bunların birçoğunun sorununun giderildiğini, diğerlerine de mutlaka anında dönülerek, ne yapılması gerektiği konusunda bilgi verildiğini söyledi.

KDK’nın son derece şeffaf bir yapıya sahip olduğunu da vurgulayan Nihat Ömeroğlu, Uluslararası Şeffaflık Derneğince hazırlanan raporda, KDK’nın şeffaflık konusunda Sayıştaydan sonra 2’nci sırada yer aldığını bildirdi.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik kapsamında, kurumun, tavsiye ve ret kararlarının yanında faaliyet raporları ve harcamalarının da internet sitesinde yayınlandığını belirten Ömeroğlu, kurum olarak çocuklar, engelliler ve kadınlar gibi hassas gruplara verdikleri öneme de dikkati çekti.

Nihat Ömeroğlu, “Verdiğimiz tavsiye kararlarında ilk günden bu yana, uyum oranları bakımından AB ilerleme raporlarında belirtildiği gibi bir yükseliş trendi var. Bunu Avrupa standartlarına ulaştırabilmek adına büyük gayret gösteriyoruz.” diye konuştu.

Ömeroğlu, büyükelçilerden iş birliğinin artırılmasını, projeler bazında kendilerine destek olmalarını beklediğini kaydetti.

Daha sonra büyükelçilere kurumun çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?