“Yerli kömür ülke menfaatleri için önemli”

ANKARA (AA) – MURAT TEMİZER – Gentek Enerji Genel Müdürü Harun Bilirgen, enerji üretiminde kömür kullanımına karşı çıkmanın yanlış olduğunu belirterek, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kömürün verimli ve çevreye en az zararlı şekilde kullanılmasını sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bilirgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de elektrik üretiminde kömür kullanımının kademeli olarak artırılmasının, doğalgaz ithalatını azaltacağını ifade etti.

Türkiye’de tespit edilmiş 13,5 milyar ton linyit rezervi bulunduğunu dile getiren Bilirgen, “Ülke rezervlerinin üçte ikisini oluşturan düşük kalorili linyitin verimli ve çevre dostu teknolojiler kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi, ülke menfaatleri açısından oldukça önemli.” dedi.

Bilirgen, Türkiye’de doğalgazın evsel kullanımının yaygınlaştırılması ve elektrik üretimindeki payının da kademeli olarak azaltılması gerektiğini vurguladı.

Elektrik üretiminde ithal kömürün de önemli paya sahip olduğunu aktaran Bilirgen, “İthal kömür, genel olarak düşük nem ve kükürt ihtiva eden yüksek kalorili bir kömürdür. Bunun elektrik üretiminde kullanılmasıyla doğalgazın kullanılması stratejik olarak birbirinden farklıdır.” diye konuştu.

Bilirgen, Türkiye’nin ithal kömürü çok çeşitli tedarikçilerden alabiliyorken, doğalgazı boru hatlarıyla sınırlı olmak üzere sadece birkaç ülkeden temin edebildiğini ve bunun da Türkiye için stratejik bir risk oluşturduğunu belirtti.

– “Kömüre karşı çıkmak yanlış”

Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın linyit rezervlerinin elektrik üretiminde değerlendirilmesi gerektiğine işaret ettiğini anlatan Bilirgen, bunun ülke menfaatleri için bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Bilirgen, Türkiye’de enerji üretiminde kömürün kullanılmasına karşı çıkmanın yanlış olduğunu belirterek, “Buna karşı çıkmak yerine gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kömürün en verimli ve çevreye en az zararlı şekilde kullanılmasını sağlayacak yöntem ve teknolojiler üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor.” dedi.

Termik santral teknolojilerinin iyileştirilmesi gerektiğini dile getiren Bilirgen, “Ülkemiz linyit rezervlerinin elektriğe dönüştürülmesinde çevreye duyarlılık, yüksek verim ve emre amadelik gibi faktörlerin esas alınarak mevcut termik santral teknolojilerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Kömür hazırlama ve işleme, kazan yakma teknolojileri, emisyon, otomasyon, kontrol ve malzeme teknolojileri hususlarında mevcut termik santrallerin iyileştirme işlerinin yerli firmalarla yapılması gerekiyor.” diye konuştu.

Türkiye’nin güneydoğusundaki düşük kalite ve yüksek nemli kömüre dayalı termik santral teknolojilerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Bilirgen, şunları kaydetti:

“Öncelikli yapılacak çalışma, kömürün ekonomik olarak fizibıl bir şekilde zenginleştirilerek termik santrale entegrasyonunun sağlanmasıdır. Kömür neminin kısmi olarak termik santraldeki atık ve düşük kaliteli enerji kaynaklarını kullanarak giderilmesi ve bu esnada kömür içindeki yanmayan yabancı maddelerin kömür değirmenine girmeden uzaklaştırılması, termik santral verimini ciddi oranda artıracağı gibi emisyonda da büyük düşüşler sağlayacaktır.”

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?