Vergi borcu için yaşadığı eve haciz konulan kişinin bireysel başvurusu

Alaturka Amerika ABD Haberleri

ANKARA (AA) – Anayasa Mahkemesi, hissedarı olduğu şirketin vergi borcu nedeniyle yaşadığı eve haciz konulan başvurucunun bireysel başvurusunda ihlal kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü'nün Resim Gazete'de yayımlanan kararına göre, bir kişi, 2007'de yüzde 20 şirket hissesi alarak müdürlük görevine getirildi.

Müdür hakkında, şirketin ödenmeyen vergi borçları nedeniyle 2009'da, "şirket ortağı ve kanuni temsilcisi" sıfatıyla tahsili amacıyla ödeme emri düzenlendi.

Advertisement

Müdür, borçlardan sorumlu tutulamayacağını ileri sürerek, gelen 3 ayrı ödeme emrinin iptali için dava açtı.

Bursa 1. Vergi Mahkemesi, usulüne uygun tebliğ edilmeyen ödeme emrini iptal etti, diğer 2 ödeme emrini onadı. Başvurucu, iptal edilmeyen ödeme emirleri içeriğinde yer alan vergi borçları için ödeme yaptı. Ancak Vergi Dairesi Başkanlığı, iptal edilmeyen ödeme emirleri içeriğindeki vergi borçlarının tamamının ödenmediği ve bunların şirketten tahsil edilemediği gerekçesiyle başvurucuya ait taşınmaz hakkında haciz işlemi uyguladı.

Başvurucu haciz işleminin iptali için dava açtı. Yaptığı itirazlardan sonuç alamayan başvurucu Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunarak, "haline münasip ev" olarak tanımlanan içinde yaşadığı eve vergi borcu nedeniyle haciz konulmasının kanuni dayanaktan yoksun olduğunu, mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.

– Yeniden yargılama yapılacak

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğine, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Bursa 2. Vergi Mahkemesine gönderilmesine de karar verildi.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, vergi borcunun ödenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, bu kapsamda gerekli, uygun araçların seçilmesinde kanun koyucunun geniş bir takdir yetkisi bulunduğu belirtildi.

6183 sayılı Kanun'da haczedilemeyecek malların gösterildiği ve "haline münasip evin" hangi şartlarda haczedilebileceğinin düzenlendiği ifade edilen gerekçede, somut olaydaki mahkeme kararı incelendiğinde haczin usulsüz olduğu iddiası kapsamında "haline münasip ev" iddiasının değerlendirilmediği vurgulandı.

Gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Somut olayda yapılan yargılama sürecinin bütününe bakıldığında başvurucunun haline münasip ev iddiası açıklığa kavuşturulamamıştır. Söz konusu iddia mülkiyet hakkının korunması yönünden önem taşımaktadır. Zira bu hususun tespiti haciz işleminin gerçekleştirilmesi, kapsamı ve sonuçları yönünden belirleyici olacaktır. Dolayısıyla mülkiyet hakkına ilişkin yargılamanın sonucu bakımından esasa etkili söz konusu iddia yönünden derece mahkemelerince yapılan değerlendirmenin yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir."

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?