Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu toplantısı

ANKARA (AA) – Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu’nda, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen “Güvenli Okul Projesi” kapsamında gençler, esnaf, veliler ve okul çevresindeki diğer paydaşlarla daha sıcak diyalog kuracak psikologlardan oluşacak “narkolog” projesinin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile pilot olarak uygulanması ve sonrasında elde edilecek verilere göre yaygınlaştırılması kararlaştırıldı.

Başbakan Vekili ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’un başkanlığında, Başbakanlık Merkez Bina’da gerçekleştirilen Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında alınan kararlar, kamuoyu ile paylaşıldı.

Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu sekreteryasından yapılan yazılı açıklamada, bugünkü toplantıda, 2016-2018 Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın uygulamaya konulduğu bildirildi.

Yüksek kurulun toplantısında yeni kararların alındığı belirtilerek, 2016’nın Ekim ayında “İkinci Uyuşturucu ile Mücadele Şurası”nın yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Şurada mücadelede gelinen noktayı, konunun tüm tarafları ile paylaşarak, kamu kurumları yanında, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerin, diğer toplum kesimlerinin, ailelerin katkı ve katılımı ile mücadelenin güçlü bir şekilde sürdürülmesinin sağlanmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yeni eylem planı döneminde, illerde vali başkanlığında kurulan İl Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurullarının, daha fazla sorumluluk alarak yerel dinamikleri harekete geçirmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla mayıs ayında, sekiz il vali yardımcısının ve sekreterya faaliyetlerini yürüten halk sağlığı müdürlerinin katılımı ile bir toplantı yapılması karara bağlanmıştır. Uyuşturucu ile mücadelede, tespit edilen yasal ihtiyaçlara yönelik olarak ise uyuşturucu ile mücadele eden kolluk güçlerinin yakalamalarda uygulanan ödül tutarlarının iki katına çıkarılması, tedavi için hekime başvuran hastaların tedavi süreçlerinin aksatmadan yürütmek için TCK’da yer alan ihbar yükümlülüğünün kaldırılması, örgütlü işlenen uyuşturucu suçlarında kullanılan gizli soruşturmacı yetkisinin bireysel olarak işlenen uyuşturucu suçlarında da kullanma yetkisinin güvenlik güçlerine verilmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılması için gerekli girişimlerde bulunulması kararlaştırılmıştır.”

– Metruk binaların yıkımı hızlandırılacak

Açıklamada, metruk binaların, uyuşturucu tacirleri ve kullanıcıları için mekan olmaktan çıkarılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bu tür binaların yüzde 40’ının yıkıldığının memnuniyetle görüldüğü, geriye kalan metruk binaların yıkılma süreçlerinin hızlandırılması için İçişleri Bakanlığının yetkilendirilmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından narkotimlerin kurulmasıyla sokak satıcılarına yönelik başarılı operasyonlar sonucu, yakalama oranlarının yüzde 60 arttığı, alınan diğer önlemlerle uyuşturucu kullanımındaki ve satışındaki artış trendinin stabil hale gelmeye başladığı görüldüğünün aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Projenin devamı olarak öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen ‘Güvenli Okul Projesi’ kapsamında gençlerimiz, esnaf, veliler ve okul çevresindeki diğer paydaşlarla daha sıcak diyalog kuracak psikologlardan oluşacak narkolog projesinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile pilot olarak uygulanması ve sonrasında elde edilecek verilere göre yaygınlaştırılması karara bağlanmıştır. Uyuşturucu ile mücadelede iş adamlarının, STK’ların, üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin katkı ve katılımını sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde sağlamaya yönelik model geliştirilerek uygulamaya geçirilmesi karara bağlanmıştır. Bakanlıklar dışında, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda mücadeleye destek olması amacıyla Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu’na Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü temsilcilerinin üye olarak katılması kararlaştırılmıştır.

Yüksek Kurul’da, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye’de 2015 yılında uygulanan uyuşturucu ile mücadele modelin, strateji belgesi ve acil eylem planının diğer ülkelere örnek olay (case study) olarak gösterilmesinden duyulan memnuniyet ifade edilerek, mücadelede katkısı olan tüm kamu, üniversite, STK, belediyelere ve katkısı olan diğer taraflara teşekkür edilmiş, özellikle mücadelede kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesindeki katkısı nedeniyle yazılı ve görsel basınımıza teşekkür edilmiştir. Yüksek Kurulumuz, uyuşturucu ile mücadeleyi 2016-2018 döneminde de aynı kararlılık ve hassasiyetle yürütüleceğini, özellikle gençlerimizi hedef alan uyuşturucu tacirleri ile amansız bir şekilde mücadele edilirken, uyuşturucudan mağdur olan insanımızın da tedavilerinin yanında tıbbi ve sosyal rehabilitasyon süreçlerini en etkili şekilde yürütüleceği konusundaki kararlılığını vurgulamıştır.”

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?