Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı

ANKARA (AA) – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli ve milli üretim politikasıyla 2018'in “teknolojide atılım yılı ” olacağını belirterek, “Bu yıl, Ar-Ge merkezi sayımızı bine, tasarım merkezi sayımızı 250'ye, teknopark sayımızı 80'e çıkaracağız. ” dedi.

Ekonomi Bakanlığı ile Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı, Sheraton Otel'de gerçekleştirildi.

Bakan Özlü, burada yaptığı konuşmada, ​büyüyen ve kalkınan Türkiye yolunda, YASED'in aldığı sorumluluğun önemli olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin dışa açılmasında ve gelişmesinde yabancı sermayenin büyük katkısının olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarihin hiçbir döneminde içe kapanan, kendi kabuğuna çekilen bir ülke olmadığını vurgulayan Özlü, aksine çok yönlü, dünyanın gerisine düşmeyen, trendleri doğru okuyan, kendi ekonomisini zor şartlara karşı dirençli kılan istikrarlı politikalarıyla Türkiye'nin vizyoner bir duruş sergilediğini ifade etti.

Özlü, tamamen siyasi nedenler ve düşmanca tavırlarla Türkiye ekonomisini doğrudan hedef alanlara karşı asla geri adım atmadıklarını, kimsenin Türkişe ekonomisini manipüle etmesine izin vermediklerini bildirdi.

– “2017 Türkiye ekonomisi için parlak bir yıl oldu ”

Türkiye ekonomisi için 2017'nin parlak bir yıl olduğunu dile getiren Özlü, şöyle devam etti:

“Uyguladığımız ekonomi politikaları sayesinde, başta finans olmak üzere, bütün sektörlerimiz dayanıklı ve dirençli olduklarını ispatladılar. Artık net olarak görülmüştür ki, Türkiye, yabancı yatırım için son derece uygun bir ortama sahiptir. Doğrudan yabancı yatırım, güvenli ülkeler arar. Türkiye, herkes için güvenli bir ülkedir. 30 milyona yakın genç ve dinamik nüfusumuz, en büyük güvencemizdir. Sanayimiz, 2017 yılının birinci çeyreğinde yüzde 6,8, ikinci çeyreğinde yüzde 7,2 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 14,8 büyümüştür. İhracatımızın yüzde 94'ünü sanayi ürünleri oluşturuyor. “

Özlü, sürdürülebilir, rekabetçi, yatırım iklimini iyileştirici, yatırımların önündeki engelleri kaldıran politikaları oluşturmak ve takip etmek için çaba sarf ettiklerini, yüksek teknolojiye ve yerli üretime odaklandıklarını vurguladı.

2018'in teknolojide atılım yılı olacağına işaret eden Özlü, bu atılımı yerli ve milli bir üretim politikasıyla hayata geçireceklerini söyledi.

Özlü, 2002'den bugüne teknolojiye, Ar-Ge'ye, inovasyona ve tasarıma ciddi yatırımlar yaptıklarını, Temmuz 2017'de hayata geçirilen Üretim Reform Paketi'nin olumlu yansımalarını almaya başladıklarını anlattı.

– “Patent sayımız 65 bine ulaştı ”

Yerli otomobil projesinin, Türkiye sanayisine ve katma değerine yeni bir ivme kazandıracağına işaret eden Özlü, şunları kaydetti:

“2017'de 436 Ar-Ge merkezi ve 136 tasarım merkezi kuruldu. Böylece 773 Ar-Ge merkezi, 142 tasarım merkezi sayısına ulaştık. 2017'de 5 yeni teknoloji geliştirme bölgesi kurduk. Teknopark sayımız 69'a ulaştı ve 5 teknopark kurulma aşamasında. Bu yıl, Ar-Ge merkezi sayımızı bine, tasarım merkezi sayımızı 250'ye, teknopark sayımızı 80'e çıkaracağız. ”

Özlü, toplam patent sayısının 65 bine, marka sayısının 925 bine, coğrafi işaret sayısının ise 303'e ulaştığını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttükleri “300 OSB'ye 300 Teknik Kolej ” çalışması kapsamında, bu yıl 10 teknik kolej açacaklarını bildirdi.

Geçen yıl, 274 bin KOBİ'ye 6,7 milyar lira kredi verdiklerini anımsatan Özlü, genç girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ'lerin markalaşması amacıyla KOSGEB bütçesine ayırdıkları kaynağı, bir önceki yıla göre yüzde 60 artırarak 1,7 milyar liraya çıkardıklarını ifade etti.

Özlü, yüksek teknolojili yerli ürün seferberliğini 2023 hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerinin altını çizerek, tüm bakanlıkların birbirleriyle eşgüdüm ve ahenk içinde çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?