“Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması (3)

Alaturka Ekonomi Haberleri

İSTANBUL (AA) – İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, KOBİ’lerin ihracat, teknoloji ve Ar-Ge’de umut verdiğini bildirdi.

Bahçıvan, “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019” araştırmasına ilişkin yaptığı açıklamada, İSO İkinci 500 çalışmasının, en az İSO 500 çalışması kadar değerli olduğunu belirtti.

Bu çalışmanın değerinin ekonomide taşıdıkları ağırlığın yanı sıra üretimin ve kalkınmanın da geleceğini temsil eden KOBİ’lerin durumunu yansıtmasından ileri geldiğine işaret eden Bahçıvan, şunları kaydetti:

"İkinci 500 araştırmamızın kapsadığı yıl olan 2019, KOBİ’lerimiz için birçok açıdan zor bir yıldı. Sanayicilerimiz, bir yandan dünyada yükselen gümrük duvarlarının ve küresel ekonomideki yavaşlamanın etkilerini hissederken yurt içinde de 2018’de yaşanan finansal şokların yaralarını sarmaya çalıştı. Hatırlanacağı gibi yılın ilk yarısında uygulanan ekonomik dengelenmeye yönelik sıkı para politikalarının etkileriyle iç talep zayıf seyretti. Satışlarda belli bir ivme kaybı yaşandı. Bu nedenle İSO İkinci 500 şirketlerinin üretimden satışlarını yüzde 14,2, istihdamını da yüzde 4,1 artırmasını bir başarı olarak görmeliyiz."

Bahçıvan, 2019 yılında dünya ekonomisinde görülen yavaşlamanın, Türkiye’deki KOBİ’leri de doğrudan ve dolaylı olarak olumsuz etkilediğini aktararak, "Türk KOBİ’leri, büyük şirketlere kıyasla bu yavaşlamadan daha çok etkilense de İSO İkinci 500’de yer alan şirketlerin ihracatını yüzde 9,4 artırması dikkat çekicidir. Bu performansı, İSO İkinci 500 firmalarının iç talepteki durağanlığı dış pazarlara yönelerek telafi etme konusundaki esnekliğini göstermesi bakımından değerli bulduğumu ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçıvan, araştırmada öne çıkan sonuçlardan bir diğerinin ise firmaların finansal riskleri yönetme ve karlılığı sürdürme konusundaki başarılı performansı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2019’da faaliyet karlılığındaki düşüşe rağmen, finansman giderleri ve kambiyo net zararında belirgin bir düşüş ve vergi öncesi dönem karlılığında iyileşme söz konusu. Ayrıca firmalarımızın bu dönemde ek borçlanmadan kaçınarak mali borçlarını yüzde 1,7 azalttığını ve özkaynakları destekleyerek borç/aktif oranını yüzde 60’ın altına düşürebildiğini görüyoruz. Bu gelişmeler, 2018 türbülansının ardından reel sektörde çok daha gözle görülür hale gelen bilanço riskinin hafifletilmesi açısından oldukça değerli.

İSO İkinci 500 araştırmamızın bu yıl bizim için değerli ve umut verici bir başka verisi ise teknoloji yoğunluğuna göre katma değer dağılımında orta-yüksek ve yüksek teknolojilerin payının yüzde 23,7’den yüzde 26,4’e yükselmiş olmasıdır. Yine gerek Ar-Ge yapan şirket sayısındaki yükseliş gerekse Ar-Ge harcamalarındaki artış gibi göstergeler KOBİ’lerimizin inovasyon ve teknolojik dönüşüm iştahının arttığını işaret ediyor. KOBİ’lerimiz ihracat, teknoloji ve Ar-Ge’de umut veriyor. Yine de bu konuda daha alınması gereken çok yol olduğunu buradan özellikle vurgulamak istiyorum."

– "Sanayinin ve sanayicimizin 2019 yılının zorlu koşullarında gösterdiği performans takdire şayan"

Erdal Bahçıvan, finansman ile ilgili sıkıntıların, İSO 500’deki gibi, İSO İkinci 500’ü oluşturan şirketler için de geçerliliğini koruduğunu belirterek, "İSO İkinci 500’de finansman giderlerinin faaliyet karına oranı, 2019 yılında yüzde 52,6’dan yüzde 47,5’e inmiş görünse de finansman giderlerinin bu şirketlerimizde de karlılığı önemli ölçüde sınırladığını söylememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Her şeye karşın İSO İkinci 500 verilerinde de görüldüğü üzere, sanayinin ve sanayicilerin 2019 yılının zorlu koşullarında göstermiş olduğu performansın takdire şayan olduğunu vurgulayan Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Sanayicilerimiz bugünkü Kovid-19 pandemi koşullarında görüldüğü gibi bir yıl önce de zorluklara rağmen ekonomideki en temel işlevi olan üretmeyi sürdürüp, aş ve iş yaratmayı başararak Türkiye’nin ve Türkiye ekonomisinin yanında olma sorumluluğunu güçlü bir şekilde göstermiştir. Bu ruh ve azimle çalışan ve değerli şirket bilgilerini bizimle paylaşarak ekonomik kamuoyu açısından son derece değerli bir veri seti olan bu araştırmalarımızın ortaya çıkmasını sağlayan tüm sanayi kuruluşlarımıza buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?