Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu

İSTANBUL (AA) – Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda ortak bildiri yayımlandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenlenen Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu'nun ikinci gününde gerçekleştirilen basın toplantısında Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Ortak Bildirisi yayımlandı.

Bildiriye göre, kalkınma ve ekonomik bütünleşme için Türkiye ile Afrika arasındaki kalıcı ortaklığı geliştirmek anlayışı çerçevesinde forum, ortak diyalog için mevcut platformu güçlendirmeye devam etmeye, Türkiye ile Afrika arasındaki geleneksel dostluğu pekiştirmeye, stratejik iş birliğini derinleştirmeye ve Türkiye ile Afrika arasındaki iş birliğini artırmak için pratik iş birliği mekanizmalarını geliştirmeye karar verdi.

Türkiye ve Afrika, Afrika’daki halkların refahını geliştirirken ekonomik direnci artıran, ekonomik büyümeyi sürdüren, farklılıkları azaltan uygulanabilir çözümleri hayata geçirme konusundaki kararlılığı yineledi.

– Özel sektör itici güç olacak

Forum, ticaretin ekonomik büyümenin ana motoru olarak önemine dikkati çekti ve özel sektörün bu anlamda itici güç olacağını ifade etti.

Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında ticari ve ekonomik iş birliğini daha da geliştirme anlayışı çerçevesinde, forum, Afrika ülkelerinin hassas sektörlerini koruyacak biçimde asimetrik modele dayanacak; tarifeleri ve ticaretin önündeki diğer engellerin kaldırılması için imkânları araştıracak bir ortak eylem planı başlatma yönündeki güçlü iradesini ortaya koydu.

İstikrarlı büyümesi ile geçen on yılda gösterdiği dikkat çekici performansı ve bölgesinde önde gelen bir ekonomik güç olduğunu göz önünde bulundurarak, Türkiye, Afrikalı muhatapları ile kendi aralarındaki iş birliğini ve ticari ilişkileri genişletme ve güçlendirmeleri amacıyla değişik alanlardaki kalkınma tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Forum, özel sektörün herkes için daha fazla fırsat yaratmak, eşitsizliği azaltmak, temel yaşam standartlarını yükseltmek ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla yeterli istihdam yaratmanın ekonomik büyüme ve kalkınmadaki kritik rolünü tekrar teyit etti. Bu çerçevede Türkiye ve Afrika ülkelerinde karşılıklı yatırım ve ticareti artırmak için Türkiye ve Afrika’daki özel sektör etkinliklerinin desteklenmesinin gerekliliğinin altı çizildi. Ayrıca Türkiye-Afrika iş birliği kapsamında altyapı iş birliğini önceliklendirmek ve 2063 Gündemi ile onun başat projeleri çerçevesinde ulaşım, elektrik, enerji ve diğer altyapısal gelişme alanlarında iş birliğini güçlendirmek konusundaki duruş yinelendi.

– Projelerin tasarım, teftiş, finansman alanlarında ortaklık kurulacak

Enerji maliyetini azaltmak, elektriğe erişimi artırmak, ulaştırma maliyetlerini düşürmek, Afrika içi ticareti artırmak, su ve gıda güvenliğini temin etmek ve küresel bütünleşmeyi güçlendirmek yolunda Afrika ülkelerini desteklemek adına Türkiye ve Afrika Birliği Afrika Altyapı Kalkınması Programı (PIDA) ile Başkanlık Altyapı Liderlik Girişimi (PICI) çerçevesindeki projelerin tasarım, teftiş, finansman ve yönetimi alanlarında ortaklık kurmak için beraber çalışacak.

Türk ve Afrikalı şirketler ile mali kuruluşlar, yatırımlarını artırma ve Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) ve Yap-İşlet-Devret (BOT) gibi çeşitli araçlar yoluyla altyapı projelerinde yer almaları için teşvik etmek adına katılımcı ülkelere gerekli önlemleri alacak. Kalkınma ile ilgili alanlarda yatırımların belirgin biçimde artması, know-how transferi ve bilgi ve tecrübe paylaşım imkânları için ticaretin önemli bir katalizör olduğunun altı çizildi.

Afrika ülkelerinin kapsayıcı büyümesi ve sürdürülebilir kalkınmasına dayanan Afrika Birliği’nin 2063 Gündemi’ne ve Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’ne desteğini ifade eden forum, öncelikle insan kaynağı gelişimi olmak üzere, yatırımların sosyo-ekonomik alanlarda kapasite oluşturmaya yönelik katkısının öneminin altını çizdi ve Türkiye-Afrika’da ekonomilerin daha da çeşitlendirilmesi için karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi hususunda mutabık kaldı.

– Bir sonraki Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu 2020'de

Karşılıklı yatırıma daha elverişli bir ortam yaratılması için yatırım politikaları, fırsatlar, düzenlemeler ve güncel ekonomik gelişmeler ve iş birliği alanlarında bilgi ve tecrübe değişimini artırma konusunda mutabakata varıldı.

Afrika’da ekonomik kalkınma için uzun vadeli sürdürülebilirliği temin eden Türk yatırımlarının somut artışına vesile olan altyapı, inşaat ve enerji alanlarında artan yatırımları memnuniyetle karşılayan forum, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesi için tarım, elektrik üretimi, iletimi ve dağıtım tesisleri ve hizmetleri ile havacılık, denizcilik, eğitim ve sağlık gibi öncelikli alanlarda özel sektörün yatırım yapmasını teşvik etti.

Afrika içi ticaretin artırılması için bir araç olarak, bölgesel imalat merkezleri kurulması yoluyla Afrika’nın imalat kapasitesinin artırılmasının öneminin altını çizen mutabakat, tarafların ülkelerinde daha fazla şube açmaları yoluyla Türk ve Afrikalı mali kurumları iş birliklerini artırmaya davet ediyor. Bu bağlamda Afrika Birliği’nin Afrika’nın bütünleşmesini teşvik etmekteki önemli rolü kabul edildi.

Türkiye-Afrika ilişkilerinde bir dönüm noktası olarak Afrika Birliği Komisyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı arasında Ticaret ve Yatırım Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı’nın imzalanmış olmasından memnuniyet duyulurken ortaklığın yararlarına dair kamusal iletişimin farkındalığın artırılmasındaki rolünün altı çizildi. Sağlanan mutabakat karşılıklı fayda sağlayan sonuçların elde edilmesinden duyulan memnuniyeti dile getirdi ve bir sonraki Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun 2020 yılında düzenlenmesini öngörüyor.

Forum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne ve halkına bu etkinlik sırasında tüm heyetlere göstermiş oldukları misafirperverlikten ötürü içtenlikle teşekkür etti ve bu önemli organizasyonun gerçekleştirilmesinde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Afrika Birliği Komisyonu arasındaki ortaklığı takdir etti.

– Özel sektör temsilcileri katılım sağladı

Verilen bilgiye göre, Türkiye-Afrika İkinci Ekonomi ve İş Forumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki liderliğinde düzenlendi. Afrika Birliği Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile iş birliği içerisinde organize edilen etkinlik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome, Ruanda Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği’nin mevcut dönem başkanı Paul Kagame adına Ruanda Cumhuriyeti Başbakanı Edouard Ngirente’nin katılımlarıyla onurlandırıldı.

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında daha yakın ilişkilerin ışığında, özellikle 2008 yılında Türkiye’nin Afrika kıtasının stratejik ortağı olarak ilan edilmesinden ve sırasıyla 2008 yılında İstanbul’da 2014 yılında Malabo’da düzenlenen birinci ve ikinci Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi toplantılarından sonra kazanılan somut ivme göz önüne alınarak, Türkiye-Afrika iş birliğinin ilerletilmesinin ve bugüne kadar başarılan hususların üzerine inşa edilmesinin esas olduğuna karar verildi.

43 Afrika ülkesi, Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS), Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Türkiye ve Afrika’dan mali kuruluşlarının yanı sıra özel sektör temsilcilerinin yer aldığı forum esnasında, "Afrika’da Ticaret ve Yatırımın Finansmanı", "Türkiye ve Afrika arasında İnşaat, Altyapı ve Enerji Alanlarında İşbirliği", "Afrika’da Bütünleşme Çabaları ve İş Dünyası İçin Fırsatlar" ile "Adil, Serbest ve Sürdürülebilir Ticaret" başlıklarında tartışmalar gerçekleştirildi.

Organizasyon ayrıca Türkiye-Afrika ortaklığının büyüdüğünü, derinleştiğini, çeşitlendiğini ve Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile ekonomik ve ticari bağlarını daha da güçlendirmeye hazır olduğunu ortaya koydu.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?