Türkiye Adalet Akademisinin kuruluş yönetmeliği çıktı

Alaturka Amerika ABD Haberleri

ANKARA (AA) – Türkiye Adalet Akademisinin kuruluş, görev, yetki ve organları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlendi.

Resmi Gazete'de 31 Temmuz 2003'te yayımlanan 4954 sayılı kanunla kurulan Türkiye Adalet Akademisi, 9 Temmuz 2018'de yayımlanan 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılmıştı. Akademi, 2 Mayıs 2019'da ise 34 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden kurulmuştu.

Türkiye Adalet Akademisinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Organları ile Çalışma Usul ve Esaslarını Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, Başkanlık ve Danışma Kurulundan oluşan Akademi, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte yetkin hakim ve savcılar yetiştirmeyi, yargı sisteminin daha etkin bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla, hakim ve savcılara hukuka ve insan haklarına uygun, adil ve hızlı yargılama becerisi kazandırmak, hukuk ve adalet alanındaki gelişmelerle mevzuatta meydana gelen değişikliklerin uygulamaya yansıtılması ve uygulama birliğinin sağlanması için çalışmalar yapacak.

Ayrıca Akademi, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk ve adalet alanında ihtiyaç duydukları eğitimleri gerçekleştirmek suretiyle toplumun adalet bilincini güçlendirecek, adalete olan güveni arttırmak için etkin eğitimler sunacak, hukuk ve adalet alanında bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütecek.

Akademi Başkanı, Cumhurbaşkanı kararı ile 3 yıl için atanacak. Başkan kadrosunun boşalması halinde Bakan tarafından görevlendirme yapılabilecek.

Akademide yürütülen eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, öğretim elemanları ve ders vermek üzere görevlendirilen kişiler arasında etkili iletişim ve koordinasyonun sağlanması, eğitim hizmetlerinin yeknesak şekilde belirlenen standartlara uygun, etkin ve verimli olarak yerine getirilmesi amacıyla Ceza Hukuku Eğitim Kurulu, Özel Hukuk Eğitim Kurulu ve İdare Hukuku Eğitim Kurulu kurulacak.

Akademinin denetimi, adalet müfettişlerince yapılacak.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?