Türk-İş Başkanlar Kurulu Bildirisinde “kıdem tazminatı” vurgusu:

ANKARA (AA) – Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanlar Kurulu Bildirisi'nde kıdem tazminatı hakkının tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişim karşısında işçinin haklı tepkisi ve taleplerinin kararlılıkla savunulacağı ifadesine yer verildi.

Türk-İş Başkanlar Kurulu 24'üncü Dönem 4'üncü Toplantısında yapılan değerlendirmelerin yer aldığı bildiride, hükümet tarafından gündeme getirilen tamamlayıcı emeklilik sigortası sistemiyle (TES) işçilerin kıdem tazminatı hakkının yeniden düzenlenmek ve zaman içinde ortadan kaldırılmak istendiği savunuldu.

Kıdem tazminatının işçinin ailesiyle birlikte geleceğinin güvencesi olduğu vurgulanan bildiride, işçiye, belirli ölçüde feshe karşı koruma sağlanması gerektiği belirtildi.

"İşçiler, kıdem tazminatını her zaman ödenmesi sonraya bırakılmış ücretin bir parçası olarak kabul etmiş, işçi sınıfının kazanımı bir hak olarak görmüştür." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, İş Kanunu ile 84 yıl önce hukuk sistemine giren kıdem tazminatının, zamanla düzenlenerek geliştirildiği ve bugüne kadar getirildiği hatırlatılarak şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Günümüzde, kıdem tazminatı müessesinin ortadan kaldırılarak bir fonda toplanması ve tamamlayıcı emeklilik sistemi olarak düzenlenmesi öngörülmektedir. Aynı kapsamda 'İstihdam Kalkanı Paketi' ile kamuoyuna sunulan önlemler arasında yer alan 25 yaş altı-50 yaş üstü çalışanlar için ön görülen belirli süreli sözleşme düzenlemesi de kıdem tazminatı hakkını ve dolayısıyla iş güvencesini ortadan kaldıracak niteliktedir."

-"Asıl gündem işçi sağlığı, iş güvenliği ve iş güvencesi"

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin Türkiye'de de devam ettiği süreçte işçi sağlığı ve iş güvenliği başta olmak üzere, ücretli çalışanların gelir ve iş güvencesi sorunlarına sorunlara çözüm üretilmesi gerekirken, kıdem tazminatı değişikliğinin yeniden gündeme getirilmesinin doğru ve kabul edilebilir bir yaklaşım olmadığı savunuldu.

Bildiride, hem işçilerin hem de işverenlerin gündeminin Kovid-19'un yol açtığı olumsuz ekonomik koşulların üstesinden gelinmesi olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ne bundan önceki dönemde ne de bu süreçte sosyal tarafların kıdem tazminatının kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sisteminin getirilmesine ilişkin herhangi bir talebi bulunmamaktadır. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması, çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. İşçileri ve ailelerini endişeye sevk etmiştir."

Her yıl farklı adlar ve değişikliklerle gündeme getirilen kıdem tazminatında hak kaybına neden olacak girişimlerin artık sona ermesi gerektiği belirtilen bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş’in kırmızı çizgisidir. İş ve gelecek güvencesidir. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı hakkından hiçbir şekilde vazgeçilemez. Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişim karşısında işçinin haklı tepkisi ve talepleri kararlılıkla savunulacaktır.

Türk-İş Başkanlar Kurulu, bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasından yanadır. Kıdem tazminatının özüne yönelik hiçbir düzenlemeye katılım ve onay verilmeyecektir. Konfederasyonumuzun 21, 22 ve 23’üncü Olağan Genel Kurullarında 'kıdem tazminatı' ile ilgili olarak oy birliğiyle alınan kararın gereği yerine getirilecektir.

Türk-İş Başkanlar Kurulu, önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler dikkate alınarak sürekli toplantı halinde olacak ve Konfederasyonumuz tarafından sürdürülen çalışmaların daha sonraki aşamaları belirlenecektir. Bunun ilk adımı olarak 29 Haziran 2020 Pazartesi günü, 81 ilde Türk-İş bölge ve il temsilcileri ile şube başkanları ve yöneticileri, iş yeri temsilcileri, işçilerin katılımıyla basın toplantısı düzenlenecektir."

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?