Üniversitelerin İngilizce hazırlık okulları değerlendirilecek

ANKARA (AA) – Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesini yapan Yükseköğretim Kalite Kurulunca (YÖKAK), bu yıl ilk kez belirlenen pilot üniversitelerin İngilizce hazırlık okulları değerlendirilecek.

YÖKAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu ve British Council iş birliği ile "İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı" geliştirildi.

Program kapsamında, değerlendirme takımlarında yer alacak 30 değerlendirici adayına, YÖKAK Toplantı Salonunda değerlendirici eğitimi verildi.

Eğitim programının açılışında konuşan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, yabancı dil eğitimine belirli standartların getirilmesinin, ülkenin öncelikli hedeflerinden olduğunu belirterek, bu doğrultuda geliştirilen uygulama ve süreçlerin gözlemlenmesi gerektiğini ifade etti.

Pilot üniversitelerin İngilizce hazırlık okullarının, belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirileceğini kaydeden Elmas, bu kapsamda değerlendirici adaylarının eğitiminin önemini vurguladı.

– Eğitim programı

Eğitimde, değerlendirici adaylarına, değerlendirme sürecine yönelik oluşturulan kılavuz ve kriterlerle ilgili bilgi verilerek, programın detayları paylaşıldı. Ayrıca adaylar, saha ziyaretleri öncesinde, sırasında ve sonrasında üstlenecekleri görev ve sorumluluklarla ilgili bilgilendirildi.

"İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı" kapsamında oluşturulacak değerlendirici takımlar, saha ziyaretlerini 26-30 Kasım'da yapacak.

Değerlendiriciler, saha ziyaretleri sırasında pilot üniversitelerin, öğrencilerine, İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırma yöntemlerini değerlendirecek.

Değerlendirme sonuçları rapor halinde YÖKAK'a sunulacak. Daha sonra, "İngilizce Hazırlık Okulları Geri Bildirim Raporu" hazırlanacak ve raporun son hali YÖKAK ve ilgili İngilizce hazırlık okulunun internet sayfasında yayımlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Bu yıl ilk kez uygulanacak program kapsamında, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, Koç Üniversitesi, ODTÜ ve Sabancı Üniversitesi'nin İngilizce hazırlık okulları pilot olarak seçildi.

Akademisyenlere “Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi”

ANKARA (AA) – Yükseköğretim Kalite Kuruluna (YÖKAK), değerlendirici olmak üzere başvuran ve aday değerlendirici havuzuna alınan yaklaşık 600 akademisyene yönelik "Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi" düzenlendi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında yükseköğretim kurumlarının 5 yılda en az bir kez YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı'na girmeleri gerektiğini belirterek, sürecin değerlendirme takımlarında görevli "değerlendiriciler" aracılığıyla yürütüldüğünü söyledi.

Elmas, hedeflerinin üniversitelerin kalitesi ve verimliliğini artırmak olduğunu ifade ederek, yükseköğretim kurumlarının "yönetim sistemi", "eğitim-öğretim", "araştırma geliştirme", "topluma hizmet" ve "destek hizmetleri" başlıkları altında değerlendirildiğini kaydetti.

Programın, yükseköğrenim alanında rekabet avantajının sağlanabilmesi için önem taşıdığını söyleyen Elmas, "Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, yükseköğretim kurumlarının ülkemizin hedefleri, YÖK'ün stratejileri ve dünyadaki gelişmeler doğrultusunda, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemlerinin güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin raporlanmasına imkan veriyor. Bu süreç de üniversitelerin hızlı gelişimine katkı sağlıyor." dedi.

– "Değerlendirici eğitimlerini güncelledik"

Elmas, değerlendirmelerden gerekli faydanın sağlanabilmesi için değerlendiricilerin yetkinliğinin sağlanmasının önemini vurgulayarak, "Her yıl katılımcılarımızdan eğitimler sonunda aldığımız görüşleri değerlendirdik. En büyük beklentinin eğitim programının metodolojisine ilişkin güncelleme yapmamız yönünde olduğunu gördük. Bununla birlikte, eğitim programının daha uzun süreye yayılması, katılımcı sayısının az olduğu grup çalışmalarının yapılması, interaktif ve aktif öğrenme metodolojilerinin kullanılması ve vaka örneklerinin tartışıldığı çalıştayların düzenlenmesi en çok ifade edilen geribildirimler arasındaydı." ifadelerini kullandı.

Geribildirimler çerçevesinde Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi'ni yeniden yapılandırdıklarını söyleyen Elmas, "Bu yıl eğitim sürecinin işleyişini değiştirdik. Kullanmaya başladığımız 'dönüştürücü sınıf' modelini ile yüz yüze eğitimlerde paylaştığımız içeriği, sunumları ve soruları çevrimiçi bir platforma taşıdık." dedi.

Elmas, hazırlanan çevrimiçi platformun, eğitimlerden sonra da açık olmasının eğitimleri sürekli kılacağını belirterek, böylece geniş kitlelere ulaşılacağını ve kalite kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlanacağını kaydetti.