Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

ANKARA (AA) – İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı.

İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıya, Önder'in açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam edildi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Irgat ve Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kendi saygınlığına yaraşır bir şekilde çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

"Şunun farkındayız, asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın büyük beklentileri var. Bu konuda dersimize iyi çalışıyoruz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu şartlar ama en önemlisi de çalışanların içerisinde bulunduğunu şartları göz önünde bulundurarak en iyisini yapmaya çalışacağız."

Türk-İş olarak bir kişinin yaşam maliyetini kasım ayında 2 bin 385 lira olarak hesapladıklarını anımsatan Irgat, "Elimizde kriterlerimiz var. Önümüzdeki hafta TÜİK uzmanı da rakamları açıklayacak. Bizim açıklamalarımız ile TÜİK'in açıklamaları hemen hemen paralel seviyede gidiyor. Önümüzdeki hafta iyi bir noktaya ulaşacağımızı umuyorum. Çalışanların beklentisi doğrultusunda bir sonuç alacağımıza inanıyorum." dedi.

Türk-İş'in net talebinin ne olduğunu sorulması üzerine Irgat, "Hedeflenen değil, gerçekleşen enflasyon artı refah payı istiyoruz. Bu konuda bir uzlaşma sağlayamadık ama bir yaklaşım oldu. Ülkemiz büyük bir enflasyon oranıyla karşı karşıya kaldı. Bu yaşanan bir gerçek. Toplu iş sözleşmelerimizde de gerçekleşen enflasyon artı ülkenin gelişmişliğine bağlı olarak refah payı talep ederiz." yanıtını verdi.

Irgat, 2 bin lira gibi bir rakamın kamuoyunda yerleştiğini kendilerinin 2 bin liranın üzerinde bir değerlendirme yapılmasını arzu ettiklerini ifade ederek "Rakamsal pazarlığa başlamadığımız için tam bir sonuç çıkmadı. Henüz daha erken ama TÜİK'in açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum. Mevcut asgari ücretle geçinebilmek için sihirbaz olmak lazım. Mevcut bin 603 liranın geçerliliğinin kalmadığını tüm kamuoyu biliyor." değerlendirmesini yaptı.

  • "Temennimiz oy birliğiyle asgari ücretin açıklanması"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da bugünkü toplantıda 2018 verileri ile 2019 hedeflerinin karşılaştırıldığını aktararak şöyle konuştu:

"Bu konuda çeşitli görüşlerimiz oldu. Gerek enflasyon gerek işsizlik gerekse de büyüme rakamları üzerinde görüşlerimizi illettik. Biz asgari ücrette mevcut çalışanları değil, yatırımcılarımızı, iş bekleyen işsizlerimizi de düşünerek belirlemek üzere bir aradayız. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tüm saygınlığıyla çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki hafta TÜİK'ten rakamlar geldikten sonra muhtemelen takip eden hafta, temennimiz oy birliğiyle asgari ücretin açıklanması olacak. Burada dikkat ettiğimiz şeylerden biri de özellikle hükümetimizin enflasyonla mücadele programının desteklenmesi. Onun için çaba göstermeye devam edeceğiz. Umuyorum bu doğrultuda bir sonuç çıkacak ortaya."

İşveren tarafı olarak tekliflerinin ne olduğu yönündeki soru üzerine Koç, şunları söyledi:

"Önümüzdeki hafta TÜİK'ten gerekli rakamalar gelmeden herhangi bir şey söylemek çok doğru değil. Geldikten sonra değerlendireceğiz ve muhtemelen son toplantıda bütün değerlendirmelerimizi paylaşacağız. 2018 yılı işsizlik, büyüme ve enflasyon rakamlarını gördük, 2019 yılındaki hedefler çok daha farklı, işsizlik oranları çok daha faklı. Bunların hepsini dikkate alarak bir rakam öngörüp paylaşacağız. Önerilerimiz, asgari ücret desteğinin artarak devam etmesi, işsizlik sigortası işveren hissesinin 2019 yılında alınmaması ve vergi dilimleri, kesinti oranlarının mutlak suretle gözden geçirilmesi ve buna bağlı olarak asgari geçim indirimi tekrar dikkate alınması. Bunları tekrar dile getirdik."

Türk-İş heyetinde bu yıl ilk komisyonda yer alan asgari ücretli işçi Gülden Görmez de toplantıda söz aldığını ve asgari ücretle nasıl geçinmeye çalıştığını anlattığını dile getirerek Komisyonda asgari ücretlilerin beklentileri doğrultusunda bir rakamın çıkacağı konusunda umutlu olduğunu kaydetti.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü toplantısını, 20 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı (3)

ANKARA (AA) – Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "Öncelikle gözetilmesi gereken, çalışanların geçim şartlarıdır, asgari ücretli işçinin, ailesiyle karşı karşıya kaldığı ekonomik ve mali şartları iyileştirecek düzenlemeler için adım atılmasıdır, şimdiye kadar asgari ücret belirlemelerinde sürdürülen kısır döngüyü kıracak bir yaklaşımın gösterilmesidir." dedi.

Nazmi Irgat, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Reşat Moralı Salonu'nda düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bu yılki ilk toplantısında, Komisyonun toplanma çağrısının geç yapıldığını söyledi.

Birçok ülkede bir yılda görülen enflasyonun 3-4 katının sadece bir ayda gerçekleştiğini belirten Irgat, "Yıllık enflasyon yüzde 25'i buldu. Sadece eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 6,30 oranında arttı. Ücretli çalışanların zaten yetersiz olan gelirleri enflasyon karşısında iyice eridi. Çalışanların geçim şartları katlanmaz boyutlara geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücretin bir an önce yeniden belirlenmesini talep ettiklerini ve çalışanların geçim mücadelesine can suyu verilmesini istediklerini anımsatan Irgat, şunları kaydetti:

"Bunun geçmişte örneği oldu. Ekonomik krizin yaşandığı 2001'de asgari ücret ocak ve temmuz ayları için tespit edilmişti. Ancak ülkede yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle yılbaşında belirlenen asgari ücretin satın alma gücü geriledi. Bakanlık tarafından komisyon yeniden toplantıya çağrıldı. Asgari ücret ağustos ayından geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. Yılın sonunda da mutat toplantısı ayrıca yapıldı."

Bekar ve çocuksuz bir işçi için mevcut asgari ücretin net 1603 lira olduğunu anımsatan Irgat, şöyle konuştu:

"Bu tutarı, komisyonun işveren ve hükümet kesimi temsilcileri birlikte belirledi. İşçi kesimi olarak biz bu karara katılmadık. Gerekçesini ortaya koyduk. Asgari ücretin yetersizliği bugün herkes tarafından kabul edilmektedir. 'İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret' olarak tanımlanan asgari ücret, nihayetinde günlük 54 lira bile değildir. Asgari ücret belirlenirken işçilerin geçim şartları dikkate alınmamaktadır. Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca asgari ücret, pazarlık ücreti değil sosyal ücrettir. Ancak pazarlık konusu edilmektedir."

Asgari ücretlinin her ay eksik ücret aldığını ifade eden Irgat, yaşanan enflasyon nedeniyle de asgari ücretlinin satın alma gücünün her ay gerilediğine dikkati çekti.

  • "Fedakarlık işçilerden beklenmemelidir"

Irgat, asgari ücretin ülkede uygulanan ekonomik ve sosyal politikaların bir yansıması olduğunu dile getirerek, şu görüşleri paylaştı:

"Asgari ücret tespit edilirken aile dikkate alınmamaktadır, geçim şartları bir yana bırakılmaktadır. Asgari ücretli bir işçinin net ücreti vergi nedeniyle son aylarda eksilmektedir. Ailenin korunması esas olması gerekirken, evli ve 3 çocuklu bir asgari ücretlinin vergi kaybı giderilmemiştir. Yılbaşında aldığı net ücret yıl sonuna doğru azalmakta ve fakat bu kayıp sadece bekar bir işçinin asgari ücret seviyesine getirilmektedir. Ücretli kesimin işsizlik riskine karşı oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu, işveren kesimine sağlanan teşvik ve muafiyetlerin kaynağı haline getirilmiştir. Asgari ücretliden kesilen vergi kadar bir tutar, işverenlere sosyal güvenlik prim indirimi olarak verilmektedir."

Asgari ücretli çalışanların, aileleriyle birlikte insanca yaşamak istediğini ifade eden Irgat, şunları söyledi:

"Asgari ücretli, ülkede sağlanan büyümeden, ilerlemeden adil biçimde pay talep etmektedir. Geçim şartlarının iyileşmesini beklemektedir. Hayata karşı daha dayanıklı olmalarına imkan verecek bir asgari ücretin belirleneceği umudunu taşımaktadır. Türkiye, rekabet şartlarını düşük ücret politikasıyla sürdüren bir ülke olmamalıdır. İnsan odaklı politikaların uygulandığı ülkelerde asgari ücret, işçinin ailesi ile birlikte insan onuruna yakışır yaşam sürdürebilmesini sağlayan seviyededir. İnsanların çaresizliği ve işsizliği, asgari ücreti düşük belirlemenin gerekçesi yapılmamalıdır. Yokluk ve yoksulluk içinde insanlar, düşük bir ücretle çalışmak zorunda kalabilir. Sosyal devlete yakışan, buna izin vermemek ve gereken tedbirleri almaktır, yaşama ve çalışma şartlarını iyileştirmektir, çatışmalara yol açacak gelişmeleri önlemek ve daha fazla toplumsal bütünleşmeyi sağlamaktır. Asgari ücretle çalışanlardan yine fedakarlık bekleniyor ancak olağanüstü ekonomik koşullardan geçtiğimiz bugünlerde, fedakarlık işçilerden beklenmemelidir."

  • "Öncelikle gözetilmesi gereken çalışanların geçim şartları"

Asgari ücretle çalışan milyonlarca asgari ücretli işçiyle bunların ailelerinin, Asgari Ücret Tespit Komisyonundan çıkacak sonucu merakla beklediğini vurgulayan Irgat, konuşmasına şöyle devam etti:

"Öncelikle gözetilmesi gereken, çalışanların geçim şartlarıdır, asgari ücretli işçinin, ailesiyle karşı karşıya kaldığı ekonomik ve mali şartları iyileştirecek düzenlemeler için adım atılmasıdır, şimdiye kadar asgari ücret belirlemelerinde sürdürülen kısır döngüyü kıracak bir yaklaşımın gösterilmesidir. Asgari ücret konusundaki yaklaşımımızı, savunduğumuz ilkeleri her Komisyon toplantısında ifade ettik. Komisyon çalışmalarında belirleyici olan hükümetin yaklaşımıdır. Geçmiş kararlara bakıldığında, hükümetin ağırlıklı olarak işveren kesimiyle birlikte tutum aldığı görülmektedir. İşçi kesimi olarak alınan kararlara katılım sağlanacak bir noktaya ulaşamadık. Umut ederim ki beklentilere uygun bir asgari ücreti bu yıl tespit etme imkanı buluruz. İşçi kesimi olarak Komisyon çalışmalarına katkımız bu çerçeve içinde mümkün olacaktır. Yapılacak çalışmaların ülkeye ve taraflara yararlı olmasını ve olumlu sonuçlanmasını temenni ederiz."

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil ederken, 5 kişilik Türk-İş heyetinde Yalova Üniversitesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk annesi Gülden Görmez de yer aldı.

(Sürecek)

Yeni asgari ücret için görüşmeler başlıyor

ANKARA (AA) – ÖZCAN YILDIRIM – İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yarın ilk toplantısını yapacak.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bu yılki ilk toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Önceki senelerden farklı olarak bu yıl gözler komisyonda ilk kez yer alacak asgari ücretli çalışanda olacak. Kamuoyunun merak ettiği bu kişinin, Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Güvenlik-İş Sendikası üyesi kadın işçi olacağı öğrenildi.

  • Komisyon oy çokluğuyla karar veriyor

Yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarınki ilk toplantısının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. 2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının beklendiği dördüncü ve son toplantı ise yine Bakanlıkta yapılacak.

Mevzuat gereği, Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.


  • "İşletmelerin ekonomik durumları da göz önünde bulundurulsun"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asgari ücret belirlenirken sadece enflasyon rakamlarına odaklanılmaması gerektiğini belirterek, "Enflasyon rakamının dışında ülkenin ve işletmelerin içerisinde bulunduğu ekonomik durumlar, yatırım ve rekabet ortamı ile işsizlik oranı da göz önünde bulundurulsun." dedi.

İşverenler olarak geçmiş enflasyon yerine hedef enflasyonun dikkate alınmasını istedikleri dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Geçmişte yaşamak yerine hedefleri önümüze koymalıyız. İşverenlerimizin maliyeti, ekim ayından itibaren asgari ücret desteğinin kalkmasıyla yüzde 5 arttı. 2019 yılı için bu desteğin artırılarak yeniden uygulanmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerleri için SGK işveren teşviklerinin artırılarak sürdürülmesini istiyoruz."

  • "Dört kişilik aile dikkate alınarak belirlenmeli"

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da asgari ücretin taban ücret olduğunu belirterek, bu ücretin bir kişiye göre değil dört kişilik aile dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelere bağlı olarak asgari ücretli çalışanların geçim sıkıntısının ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Irgat, "Yeni asgari ücrette bu yıl gerçekleşen enflasyon oranı dikkate alınmalı. Bunun yanına ülkenin büyümesi ve gelişmesi de göz önünde bulundurularak refah payı da eklenmeli." dedi.

Irgat, bu yıl ilk kez asgari ücretle geçinen bir işçinin Türk-İş heyetinde yer alarak komisyona katılacağını anımsatarak, bu işçinin komisyonda asgari ücretle geçinmenin zorluklarını anlatacağını söyledi.

  • Mevcut asgari ücret net bin 603 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş. Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

ANKARA (AA) – İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ikinci kez toplandı.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türk-İş'te toplanan komisyonda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan Önder, toplantıda Kalkınma Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) asgari ücrete yönelik sunumlarını dinleyeceklerini belirterek, sunumlarla ilgili tarafların görüşlerini alacaklarını söyledi.

Toplantıda ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak geçmişten bugüne asgari ücretin seyriyle ilgili hazırlanan çalışmayı paylaşacaklarını vurgulayan Önder, işçi ve işveren tarafının asgari ücret desteğinin devam etmesi yönündeki taleplerinin bulunduğuna dikkati çekti.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat da asgari ücretin çalışan kesimin büyük bir bölümünü yakından ilgilendirdiğine dikkati çekerek, enflasyon oranı ve döviz kurundaki artışların çalışanların alım gücünü olumsuz etkilediğini söyledi.

TİSK Genel Sekreteri Koç ise 100 liralık asgari ücret desteğinin devam etmesini istediklerini belirterek, asgari ücretin yılın geneli yerine altı aylık dönemler şeklinde geçerli olması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ilk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapmıştı.

Asgari Ücret Komisyonunun gündemi ülke ekonomisi

ANKARA (AA) – ÖZCAN YILDIRIM – İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını yarın yapacak. Toplantıda Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve TÜİK uzmanları ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşacak.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ikinci toplantısı yarın Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Toplantıda, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) uzmanları ülke ekonomisiyle ilgili verileri komisyon ile paylaşacak.

– İlk toplantı 1 Aralık'ta yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını 1 Aralık'ta gerçekleştiren komisyona Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlık yapmıştı.

Bakan Sarıeroğlu, buradaki konuşmasında "Bu yılki toplantımızda bu üçlü istişare ve karar mekanizmasını en etkin şekilde işletip, yine ülkemiz için ortak bir zeminde, ortak sonuçla mutabık olacağımızı umuyorum." ifadesini kullanmıştı.

İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplumun beklentilerine duyarlı olması ve yeni asgari ücretin "insan onuruna yakışır" düzeyde belirlenmesi gerektiğini dile getirmişti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da "Asgari ücrete yapılacak artışı belirlerken, işçilerimiz kadar işsizlerimizi de düşünmek, ortak sorumluluğumuzdur." diye konuşmuştu.

– Asgari ücret nasıl belirleniyor

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını TÜRK-İŞ temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.


– Mevcut asgari ücret net bin 404 lira


Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı (3)

ANKARA (AA) – Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, 2018'de geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "Komisyon, toplumun beklentilerine duyarlı olmalı ve asgari ücretin 'insan onuruna yakışır' düzeyde belirlenmesi için işçi temsilcilerinin taleplerini dikkate almalıdır." dedi.

Irgat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Salonu'ndaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısında, asgari ücretin "işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamasına yetecek ücret" olarak tanımlandığını vurguladı.

Asgari ücretin milyonlarca işçiyi doğrudan ilgilendirdiğini belirten Irgat, toplantının işçilerin geçim şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.

Anayasanın 55. maddesinde "Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur" ifadelerinin yer aldığını anımsatan Irgat, şöyle konuştu:

"Mevcut asgari ücrete, hedeflenen enflasyon ya da biraz üzerinde artış yapılması, çalışanların geçim şartlarını karşılamaya yetmeyecektir. Geçen yıl asgari ücret yüzde 7,9 oranında artmıştır. 2018 Yılı Programı'nda yer aldığı üzere, net asgari ücret ise aynı yıl itibarıyla reel olarak yüzde 2,5 oranında gerilemiştir."

– "2018'de geçerli olacak vergi tarifesi henüz açıklanmamıştır"

Irgat, ekonomik ve sosyal politikaların, sosyal devlet temelinde, sosyal adalete öncelik veren insani kalkınma çerçevesinde belirlenmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ülke ekonomisinin büyümesi önemlidir. Bu konuda ülkemizin gösterdiği performans hepimizi sevindirmektedir. Fakat nihayetinde sorun ekonomik pastanın büyütülmesi değil, pastadan alınan payın ilgili taraflar arasında adil ve dengeli olmasıdır. Asgari ücretin pazarlık ücreti olmadığı, bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilen taban ücret olduğu ifade edilmektedir. Devletin resmi kurumunun bulguları bir yana bırakılarak geldiğimiz nokta, halen net 46 lira 80 kuruş tutarındaki günlük asgari ücrettir.

2017'de gelir vergisi tarifesi oranlarında yapılan düzenleme sonucu asgari ücretli işçi bile yüzde 20 vergi dilimine girmiş ve daha fazla vergi ödemek durumunda kalmıştır. Bu durumun TBMM'de kabul edilen yeni düzenlemeyle kısmen giderilmiş olması olumlu fakat yetersizdir. Evli ve çocuklu ücretli çalışanların vergi kaybı devam etmektedir. 2018'de geçerli olacak vergi tarifesi henüz açıklanmamıştır. Ancak hepimizin bildiği husus, vergideki haksız ve adaletsiz düzenleme nedeniyle ücretlilerin her yıl daha fazla vergi ödemek zorunda kaldığıdır."

– "İşçilerin yaklaşımı karşılık bulmalı"

Türkiye'deki vergi düzenlemelerinin yükünün ağırlıklı biçimde ücretlilerin üzerinde olduğuna dikkati çeken Irgat, gelirden özel tüketime kadar geniş bir yelpazede düzenlenen vergilerin, yaşamını çalışarak sürdürmekten başka şansı olmayan kitlelerce ödendiğini dile getirdi.

İşverenlerin sosyal güvenlik priminin 5 puan indirilmesi uygulamasının devam ettiğini anımsatan Irgat, şunları kaydetti:

"2016'da asgari ücret artışının işveren maliyetleri üzerindeki etkisini gidermek için 100 liralık bir teşvik uygulandığı bilinmektedir. Bu düzenlemenin 2018'den itibaren sona erdirilmesi söz konusudur. Oysa yapılması gereken, en azından bu uygulamanın, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için sürdürülmesi olmalıdır. Komisyon, toplumun beklentilerine duyarlı olmalı ve asgari ücretin 'insan onuruna yakışır' düzeyde belirlenmesi için işçi temsilcilerinin taleplerini dikkate almalıdır.

Ülkenin milli birlik ve beraberliği, istikrarın sağlanması, ülkenin kalkınması için çaba gösteren işçilerin yaklaşımı karşılık bulmalıdır. Daha önceki toplantılarda da ifade ettiğimiz üzere, asgari ücret çalışmalarında belirleyici olan hükümetin yaklaşımı ve bakış açısıdır. Geçmişte zaman zaman bu yönde olumlu irade sergilenmiş ancak bu sürekli olamamıştır."

Ücretlerde adaleti sağlamak açısından en düşük devlet memuru maaşının da dikkate alınması gerektiğini ifade eden Irgat, asgari ücret belirlenirken gelir dağılımında adaleti sağlamaya yönelik olarak ayrıca refahtan pay verilmesini istedi.

(Sürecek)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı (2)

ANKARA (AA) – Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, “Sosyal devlet anlayışı toplumdaki zayıf kesimlerin korunmasını amaçlamaktadır ancak uygulamaya baktığımızda, daha çok iş yeri ve işverenlerin korunduğunu yaşayarak görüyoruz.” görüşünü savundu.

Irgat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Salonu’nda düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısında, asgari ücret rakamının toplumun büyük kesimini ilgilendirdiğini, bu nedenle de ekonomik ve sosyal alandaki etkilerinin büyük olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının temmuz ayı istatistiklerine göre, Türkiye’de kayıtlı yaklaşık 13 milyon işçi bulunduğunu aktaran Irgat, bunlardan yalnızca 1,5 milyonunun sendikalı olduğuna ve bu 1,5 milyon kişinin de sadece yüzde 70’inin toplu iş sözleşmelerinden yararlandığına dikkati çekti.

Söz konusu tablo nedeniyle çalışanların çok büyük kesiminin yeni asgari ücret rakamını umutla beklediğini dile getiren Irgat, şöyle konuştu:

“Artık devlet üretmiyor, devlet yatırım yapmıyor. Dolayısıyla devletin istihdam sağlamadaki payı azalıyor. İstihdam özel sektör eliyle sağlanıyor. Bugüne kadar hükümetin, çalışanlardan ziyade iş yerini korumak ve işverenleri desteklemekten yana tavır aldıklarını yaşayarak görüyoruz ancak şunu ifade etmeliyim ki belirlenen asgari ücretin çalışanların onurla yaşayacağı bir yaşam seviyesinde olması gerekiyor çünkü çalışanlar ürettiği kadar da tüketiyor. Bunun yanında hem tükettikleri hem de ücretleri üzerinden vergi de veriyor.”

“Asgari ücret rakamında geçen yıl yapılan artış nedeniyle bu yıl artış yapılmaması gerektiği” yönündeki söylemleri eleştiren Irgat, “Sosyal devlet anlayışı toplumdaki zayıf kesimlerin korunmasını amaçlamaktadır ancak uygulamaya baktığımızda, daha çok iş yeri ve işverenlerin korunduğunu yaşayarak görüyoruz.” dedi.

Ekonomideki son gelişmelerin, çalışanların alım gücünü düşürdüğüne işaret eden Irgat, yılbaşında 447 dolara denk gelen asgari ücret tutarının bugünlerde 368 dolara kadar düştüğünü kaydetti.

Irgat, asgari ücretteki artışta, hükümetin tutumunun belirleyici olacağını vurgulayarak, hükümetten, geçen yıl asgari ücreti artırmak yönündeki tavrını bu yıl da devam ettirmesini istedi.

Bu yıl asgari ücret rakamının, vergi oranlarındaki artıştan etkilenmemesi için yapılan düzenlemenin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Irgat, bu yıl da benzer uygulamanın hayata geçirilmesi talebini dile getirdi.

– TİSK gençler için farklı asgari ücret önerdi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir de bu yıl asgari ücret görüşmelerini dünyada yaşanan ve Türkiye’yi de olumsuz etkileyen bir ortamda gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Dünyaya entegre bir ülke olan Türkiye’nin, küresel gelişmelerden etkilendiğini belirten Demir, Türkiye’nin ancak yatırım yaparak, istihdam yaratarak ve ürettiğinin daha azını tüketip çoğunu ihraç ederek ayakta durabileceğini ve sürdürülebilir bir ekonomiyi yakalayabileceğini vurguladı.

İşverenler olarak çalışanlarının mutlu olmasını ve daha fazla gelir elde etmesini istediklerini dile getiren Demir, her kesimin birbirine sarılmasıyla yaşanan kriz ortamının üstesinden gelinebileceğinin altını çizdi.

Asgari ücrette geçen yıl yapılan artışın, istihdamı ve ihracatı olumsuz etkilediğini savunan Demir, şöyle konuştu:

“İçinde bulunduğumuz koşullar ortadayken, 2017’de asgari ücrette her şey normalmiş gibi bir artış öngörülmesi dengesizliğe yol açacak. Bu da hepimizi etkileyecek. Çalışanlarımızın herhangi birinin işini kaybetmemesi gerekiyor, ilave istihdam gerekiyor. Bu noktada bu asgari ücret tespitinde biz geçen yıl yüksek orandaki artışın iki yılda ancak tolere edilebileceğini vurgulamıştık, aynı şeyi tekrar ediyoruz. Bu gerçekten hepimiz için önemli. 6,5 milyon asgari ücretli varken, 3 milyon civarından da dışarıda iş bekleyen insanımız var. Özellikle bunlar arasında yüzde 20 civarındaki genç işsizlerimizin evde oturmasını biz istemiyoruz. Genç işsizlerimizin de işe ulaşması noktasında pozitif ayrımcılık yapılıp, onlara farklı asgari ücret uygulanmasını öneriyoruz.”

Konuşmaların ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına, basına kapalı devam edildi.

(Bitti)