Rekabet Kurulu dijital ekonomiye odaklandı

ANKARA (AA) – AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR – Rekabet Kurulu dijital ekonomide ortaya çıkacak rekabet ihlallerinin yakından takibini yapmak, uluslararası kuruluş ve diğer rekabet otoriteleriyle tecrübe paylaşımında bulunmak için yeni görev tanımları belirledi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kurul, bu yılın başında dijital ekonomi sektöründe gelecek dönem uygulayacağı politikaları belirlemek üzere, "Dijitalleşme ve Rekabet Politikası Raporu" hazırlık çalışmalarını başlatmıştı.

Söz konusu sürecin güçlendirilmesi adına Kurul, dijital ekonomi konularına ilişkin de yeni görev tanımları oluşturdu.

Son yıllarda dijital ekonomi alanında küresel ve yerel düzeyde giderek artış gösteren gelişmelere paralel olarak, rekabet otoritelerinin, çok taraflı platformlar ile algoritma kullanımlarının piyasalar ve tüketiciler üzerindeki etkilerini yakından takip etmeleri zarureti ortaya çıktı. Bu da söz konusu alandaki çalışmaların hızlanmasını beraberinde getirdi.

Büyük veri ve algoritma tabanlı rekabet ihlallerinin etki alanı ve tespitinin güçlüğü göz önünde bulundurulduğunda, alışılmış uygulamaların bu alanlardaki sorunlarla başa çıkmada yetersiz kalacağı değerlendirildi.

– Dijital ekonomiye yönelik yeni görevler

Bu kapsamda, Rekabet Kurulu, platformların ortaya çıkarabileceği potansiyel rekabet ihlallerini ve dijital ekonomiyi yakından takip ederek, kurumun proaktif hareket edebilmesini sağlamak için 7 Mayıs'ta aldığı kararla bu alanın Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görev tanımı içinde olmasını kararlaştırdı.

Söz konusu Başkanlık, şu konularda çalışma yürütecek:

Denetim ve Uygulama Daireleri bünyesinde yürütülmekte olan 'dijital ekonomi' konulu birleşme-devralma, sektör raporu, soruşturma ve ön araştırma gibi çalışmalara katkı sunmak.

Kurula "dijital ekonomi" konulu soruşturmalar için gerektiğinde görüş vermek.

Denetim ve uygulama daireleri tarafından yürütülmekte olan dijital ekonomi konulu rekabet incelemelerine gerektiğinde meslek personeli desteği sağlamak.

Dijital ekonomi konularında meslek personeline yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek.

Dijital ekonominin ve çok taraflı platformların ulusal sınırları aşan etkilerini de göz önüne alarak, uluslararası kuruluşlarla ve diğer rekabet otoriteleriyle konuyla ilgili bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımında bulunmak.

Piyasalarda bu alandaki sorunların görünür hale gelmesini ve rekabet ihlali kapsamında ele alınabilmesini teminen yerel ve uluslararası düzeyde eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek.

Dijital ekonomi ve algoritmaların piyasalar ve tüketiciler üzerindeki etkileri konusunda farkındalık oluşturmak ve bu konuda ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar nezdinde iletişimi sağlayarak, karar alıcıların kamu politikaları geliştirmesine katkıda bulunmak.

Bu çerçevede, Denetim ve Uygulama Dairelerinin, var olan sektörel bazlı yetki ve sorumluluk alanları değişmemekle birlikte, dijital ekonomiye ilişkin tanımlanan yeni görevler ilgili mesleki daire ile eş güdüm içinde yürütülecek.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?