“Küresel Güçler ve Ortadoğu” Paneli

İSTANBUL (AA) – Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, 100 sene önce Arap alemini, Osmanlı’ya karşı kışkırtmak üzere bölgeye gelen Arabistanlı Lawrence gibi ajanların, şu anda Güneydoğu’da, Suriye ve Irak’ta iş başında olduklarını belirterek, “Modern çağın Arabistanlı Lawrenceları, harıl harıl mezhep savaşını, ırka dayalı çatışmayı körüklemek için bölgede bulunmaktadırlar.” dedi.

Fatih Erbakan, Erbakan Vakfı İstanbul Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Küresel Güçler ve Ortadoğu” Paneli’nde yaptığı konuşmada, bugün dünyaya hakim olan ırkçı emperyalizmin, küresel güçlerin sahip olduğu zihniyetin, kuvvetin üstün tutulduğu ve menfaatin hak sayıldığı bir zihniyet olduğunu söyledi.

Bugün Afrika’da ve dünyanın birçok ülkesinde yapılan sömürülerin bunun sonucu olduğunu dile getiren Erbakan, “Biz bu dünyanın efendileriyiz” zihniyetine sahip dünyadaki 30 milyon insanın “7 milyar insan bize kölelik yapacak” gibi sapkın düşüncelere sahip olduğunu ifade etti.

Erbakan, bu zihniyete sahip insanlar, bugün dünyada siyasi, askeri ve maddi gücü ellerine geçirdikleri için bugün Ortadoğu, Güneydoğu Anadolu ve İslam alemindeki olayların yaşandığını dile getirdi.

Kuvveti üstün tutan bir zihniyetin, adalet kavramını anlamasının ve uygulamasının mümkün olmadığını anlatan Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu dünya sisteminde güçlü ülkelerin, güçsüz ülkelerle ilişkisi, onları ezmeye ve sömürmeye yönelik. Avrupa Birliği ülkeleri, dünya nüfusunun yüzde 7’sine tekabül ediyor, nüfus olarak. Fakat dünya üzerinde son derece büyük söz sahibi olan G20 adlı organizasyonda, 7 üyeyle temsil ediliyor. Dolayısıyla, demokrasi ve adaletin olması söz konusu değil.
IMF ve Dünya Bankası kurulmuş, fakat söz sahibi olan yine zengin ve güçlü ülkeler. Birleşmiş Milletler’in 192 üye ülkesi var, fakat 5 daimi üyenin söz söyleme yetkisi var. Diğerleri sadece gidip orada konuşabiliyorlar. 192 ülkeyle ilgili bağlayıcı karar, 5 kişinin iki dudağının arasında. İşte bu sebeple, Birleşmiş Milletler kurulduğu günden bu yana ne tesadüf ki hep İslam ülkelerinin aleyhinde kararlar alırken, işlediği bunca insanlık suçuna rağmen, İsrail aleyhinde bir tane bile karar alabilmiş değil.”

– “İki temel mikropla, 100 sene evvel Osmanlı Devleti’ni yıktılar”

Erbakan, böyle bir dünyada yaşarken siyonizminin iki temel koldan operasyonlar yürüttüğünü belirterek, bunlardan birinin siyasi ve askeri operasyonlar, diğerinin ekonomik operasyonlar olduğunu, bu operasyonlarla, “Büyük İsrail”in kurulmasının hedeflendiğini dile getirdi.

“Büyük İsrail”in kurulması için izlenecek yolun son derece açık ve basit olduğunu anlatan Erbakan, “O da şudur; Büyük İsrail için küçük İslam devletlerinin kurulması lazım. Müslüman devletlerin, küçük parçalara bölünmesi için bu ülkelerde iç savaşların çıkartılması lazım. Bu iç savaşların çıkartılması için iki temel mikrobun kullanılması lazım. Onlar da milliyetçilik adı altında, ırkçılık mikrobu. Bir diğer mikrop da mezhepçilik mikrobu. Bu iki temel mikropla, bundan 100 sene evvel Osmanlı Devleti’ni parçaladılar ve yıktılar. 100 sene sonra bugün yine bu aynı iki mikrobu kullanarak, Osmanlı’dan kalan mirası, Müslüman devletleri daha da küçük parçalara ayırmanın peşindedirler.
100 sene önce Arap alemini, Osmanlı’ya karşı kışkırtmak üzere bölgeye gelen Arabistanlı Lawrence ismindeki ajan gibi ajanlar, şu anda Güneydoğumuzda, Suriye ve Irak’ta iş başındadır. Modern çağın Arabistanlı Lawrenceları, harıl harıl mezhep savaşını, ırka dayalı çatışmayı körüklemek için bölgede bulunmaktadırlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Emperyalist güçlerin bu planları doğrultusunda Suriye’ye ilişkin asıl maksadının ülkenin dörde bölünmesi olduğuna işaret eden Erbakan, “Bölgenin etnik ve mezhepsel yapısını bizden daha iyi biliyorlar. Kürtlere, Sünnilere, Dürzilere, Nusayrilere birer bölge verecekmiş ve dörde bölünmüş bir Suriye ortaya çıkartacakmış. Bunu yapabilmek için ABD Başkanlık seçimlerinde Barack Obama’nın rakibi olan John McCain’in, Türkiye üzerinden defalarca Suriye’ye giderek, bu bölünmenin alt yapısını oluşturmak üzere çalışmalar yaptığı bilinmektedir.” dedi.

– “Yeni dönemdeki tiyatronun adı IŞİD tiyatrosu”

Fatih Erbakan, yıllar önce Taliban diye bir tiyatronun ortaya çıkarıldığını ve bu Taliban tiyatrosu bahane edilerek Afganistan’ın işgal edildiğini söyledi.
Ardından El Kaide diye bir tiyatronun çıkarıldığı ve Irak’ın işgal edildiğini ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

“Yeni dönemdeki tiyatronun adı IŞİD tiyatrosu. Yaptığı hiçbir işin, İslam ile uzaktan, yakından alakası olmayan vahşi bir örgüt çıkartmışlar. Samimi bir Müslümanın, İslam aleminin içinden gelen bir insanın asla yapamayacağı işler. Tamamen, gizli servislerin parmağıyla meydana getirilmiş bir örgüt. Bu tiyatroyu çıkartmadaki sebep de burada Kürdistan’ın kurulması. Yani öcüyü gösterecek, diyecek ki ‘Efendim bak IŞİD var. Burada her gün milletin kafasını kesiyor, bu vahşetten kurtulmak için Kürtlere ağır silahlar verelim, PYD’ye, PKK’ya. Burada Kürtlere bağımsız bir devlet kuralım.’
Bu siyonistler, Kürt kardeşlerimizin refahını, geleceğini düşünerek, daha özgür ve müreffeh yaşamaları, onları çok sevdikleri için mi bu açıklamaları yapıyor ve bir Kürdistan kurulmasını istiyor? Elbette ki hayır. Buradaki maksat, orada sözde bağımsız kukla Kürt devletinin kurulması, bölgedeki Müslüman devlet otoritelerinin kaldırılması, kurulacak olan Büyük İsrail’e alan açılmasından ibaret.”

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?