Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin yeni düzenleme

ANKARA (AA) – Anayasa değişikliklerine uyuma yönelik yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) idare ve kontrolünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının bu kurumlar tarafından yerine getirileceğine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı KHK'deki düzenlemelerle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda çeşitli değişiklere gidildi.

Bu kapsamda, kanunun 10'ncu maddesinin ikinci fıkrası, "Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin idare ve kontrolünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunması, kendileri tarafından yerine getirilir." ifadesiyle değiştirildi.

Kanunun ek 6'ncı maddesinden sonra gelmek üzere, şu ek madde eklendi:

"Cumhurbaşkanlığına bağlı saray, köşk, kasır ve müzelerden sağlanan her türlü gelir ile bunların bakım ve onarımı için yapılan şartlı bağışlar ve yardımlar Cumhurbaşkanlığı adına bir kamu bankasında açılacak hesaba yatırılır. Bu hesapta toplanan tutarlar nemalandırılabilir.

Hesapta toplanan tutardan doğrudan hiçbir harcama yapılamaz. Hesapta biriken tutardan gerekli görülen miktar bütçeye özel gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen bu tutar Cumhurbaşkanlığına bağlı saray, köşk, kasır ve müzelerin bakım, onarım, muhafaza ve işletilmesinde kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine özel ödenek kaydedilir. Kaydedilen özel ödeneklerden kullanılmayan kısımlar ertesi yıla devren gelir ve özel ödenek kaydedilir. Gelirleri özel ödenek kaydedilen işletmeler kurumlar vergisinden muaftır."

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?