“KOBİ'ler İçin Gümrük Birliği” toplantısı

İSTANBUL (AA) – Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, "Gümrük Birliği sadece ticaretin gelişmesi açısından değil, aynı zamanda birçok alanda Türkiye'deki ekonomi ve yatırım ortamının yasal altyapısını oluşturan alanlarda da çok önemli gelişmeler sağlanmasına imkan tanıdı. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda KOBİ'lerin aktif yer alması önemli." dedi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından İstanbul'da düzenlenen toplantıda "KOBİ'ler İçin Gümrük Birliği" konusu masaya yatırıldı. KOBİ'lerin Türkiye ve AB arasında devam eden Gümrük Birliği anlaşması güncellenme sürecinde aktif rol üstlenmesi ve bu süreçten azami fayda sağlamaları amacıyla hayata geçirilen "Gümrük Birliği'nin KOBİ'lerin Rekabetçiliğini ve Adil Ticaret Gücünü Yükseltme Hedefiyle Güncellenmesi" projesinin kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, çalışmanın TÜRKONFED tarafından yapılmasının önemine işaret ederek, son 10 yıllık trendde ihracatta KOBİ'lerin payının yüzde 55 ila yüzde 60 arasında değiştiğini ifade etti.

İhracatın çok önemli kısmını gerçekleştiren özel sektör temsilcilerinin süreçte aktif şekilde yer almasının mühim olduğunu vurgulayan Güçlü, şunları kaydetti:

"Gümrük Birliği yürürlükte olduğu yıllar boyunca Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerine, taraflar arasındaki entegrasyonun gelişimine çok önemli katkı sağladı. 2018 yılında 165 milyar dolara ulaşan bir ticaret hacminden bahsediyoruz ancak Gümrük Birliği, sadece ticaretin gelişmesi açısından değil, aynı zamanda birçok alanda Türkiye'deki ekonomi ve yatırım ortamının yasal altyapısını oluşturan alanlarda da çok önemli gelişmeler sağlanmasına imkan tanıdı."

Güçlü, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinin AB tarafından da önemli olduğunu belirterek, tüm gelişmeler doğrultusunda, Gümrük Birliği'nin hem günümüz şartlarına uydurulması hem de Gümrük Birliği'nde işleyişin iyileştirilmesi için güncelleme sürecinin başlatıldığını aktardı.

Gerekli güncellemenin yapılmasının iki taraf için de kazan-kazan ilişkisi yaratacağını ifade eden Güçlü, AB'ye olan entegrasyonun daha da ileri taşınacağı bir paket üzerinde uzlaşıldığını, bu anlamda çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

– "AB ile Türkiye ilişkilerinin durgunluğu biraz da AB'nin içsel sorunlarından kaynaklandı"

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Tek Pazar ve Ticaret Daire Başkanı Arzu Kütükçüoğlu da AB ile Türkiye ilişkilerinin durgunluğunun biraz da AB'nin içsel sorunlarından kaynaklandığını söyledi.

Sadece Türkiye'den kaynaklanan sorunlar olmadığını belirten Kütükçüoğlu, "Türkiye açısından AB, her zaman stratejik bir hedef olmaya devam etti. Burada hiçbir sıkıntı yok. İş dünyamızın da bu düşüncede olması çok önemli. AB açısından mevcut ekonomik ilişkileri karşılıklı kazan-kazan çerçevesinde geliştirmek her zaman çok elzem. AB'de yeni komisyonla birlikte zorlu gündeme rağmen Türkiye için yeni fırsatlar çıkabilir." şeklinde konuştu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası ise sürece ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çerçevesinde yol haritasını, içinde bulunduğumuz yüzyılın koşullarına nasıl uyarlayabileceğimiz çok önemli. Bundan sonra Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile ilgili çabalarımızda, ne kadar bunu başarır ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri filtresini tutabilirsek tıkanmışlığı, enerjisiziliği aşmak için o kadar heyecan bulabiliriz. Gümrük Birliği 5.0'a gitmemiz gereken bir dönemdeyiz. Dijitalleşmeyi, iklim konularını, sosyal konuları içeren, bu alanlarda da Türkiye'nin AB ile hizalanmasını içeren bir Gümrük Birliği talep etmeliyiz."

– "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, uzun vadede stratejik bir hedef"

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Avcı, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı ve uluslararası yatırım kaynağı olan AB ile entegrasyon sürecinin, geçen 25 yılda Türkiye'nin rekabetçilik ve yatırım ortamından ekonomik büyümeye, turizm ve teknolojinin gelişiminden çalışan hakları ve sosyal haklardaki ilerlemeye, birçok alanda destekleyici bir rol oynadığını vurguladı.

Bu entegrasyon sürecinin yapı taşlarından olan Gümrük Birliği'nin modernizasyon yoluyla derinleştirilmesi ve güncellenmesinin kısa vadeli jeopolitik ve siyasi gündemin bir parçası olarak değil, iki tarafın uzun vadede stratejik bir hedefi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Avcı, şöyle dedi:

"Mevcut Gümrük Birliği, hizmet ekonomisi, dijital dönüşüm, yeni nesil ekonomik anlaşmaların genişleyen kapsamı gibi günümüz dinamiklerine yanıt verememekte.

Gümrük Birliği'nin mevcut durumda eksik olan hizmetleri, tarımı, kamu alımlarını kapsaması, uygun ve etkili anlaşmazlık çözüm mekanizmalarını sağlaması için modernizasyonu gerekmektedir."

Bu arada, toplantının kapanışında açıklanan deklarasyonda, "Mevcut ticari ve ekonomik ilişkileri belirleyen tüm küresel faktörler, Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliği'nin teknik bir modernizasyonundan ziyade günümüzün gerçeklerini yansıtacak çok daha kapsamlı bir ekonomik entegrasyonu gerektirmektedir. Özellikle dijitalleşme, iklim politikaları ve sürdürülebilir kalkınma, Türkiye-AB Gümrük Birliği modernizasyonunda anahtar dinamikler olarak düşünülmelidir" denildi.

Toplantı kapsamında, KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılması yolunda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için "KOBİ başlığı, uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik etkin mekanizmaların oluşturulması, sürekli ticaret ve yatırım gözetimi, gümrük birliği'nin uygulanması, hizmet ve tarım sektörlerinin dahil edilmesi, doğrudan yabancı yatırım, vize serbestisi, kamu alımlarının dahil edilmesi, KOBİ'ler için tek durak noktası, iklim, dijitalleşme ve sürdürülebilir kalkınma" başlıklarına odaklanan bir hareket planı da açıklandı.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?