İSO Çevre Ödülleri'nde birincilik Tofaş'ın

İSTANBUL (AA) – Tofaş, diğer kurum ve kuruluşlara da emsal teşkil edecek çevre politikaları ve stratejileri ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen Çevre Ödülleri'nde Büyük Ölçekli İşletme Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi kategorisinde birincilik ödülünü elde etti.

Tofaş'dan yapılan açıklamaya göre, firma, 2017 yılında gerçekleştirilen toplam 244 milyon liralık Ar-Ge harcamalarının 25 milyon liralık kısmını sera gazı azaltımına yönelik projelere ayırıyor.

Şirket performans verilerini 2013 yılından itibaren karşılaştırmalı olarak inceleme fırsatı sunan Sürdürülebilirlik Raporu'na göre, çağın önemli sorunları arasında yer alan, iklim değişikliği konusunda istikrarlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Tofaş, bu dönemde yürüttüğü̈ verimlilik çalışmalarıyla, 72.633 GJ enerji tasarrufu ve buna bağlı olarak 5 bin 918 ton karbondioksit azaltımı sağlayarak, üretimden kaynaklanan sera gazı miktarını bir önceki yıla göre araç başına yüzde 10,5 azalttı.

Firmada kalite, çevre, enerji ve iş güvenliği yönetim sistemleri, Tofaş Entegre Yönetim Sistemi çatısı altında uygulanıyor. Çevre politikaları ile prosedürlerinin uygulanmasında ve birim içerisinde yayılımının sağlanmasında, departman çevre ve enerji rehberleri görev alıyor. Rehberler, aylık Çevre ve Enerji Kurulu toplantılarına katılarak politikaların departman içerisinde yayılımını sağlıyor, eğitim faaliyetlerini düzenliyor.

Tofaş’ın çevresel performans verileri bağımsız denetleyici kuruluşlar tarafından da her yıl doğrulanıyor.

Yeni süreç ve ürün tasarımlarında da mevcut en iyi teknikleri uygulamayı taahhüt eden Tofaş, Dünya Klasında Üretim Sistemi'nin proaktif, yalın ve yeşil ilkelerini uyguluyor.

Çevre yönetim sistemi çalışmalarına 1997'de başlayan Tofaş'ın fabrikası da dünyadaki tüm Fiat fabrikaları ile entegre bir sistem olan, Dünya Klasında Üretim Sistemi’nin metodolojisini kullanıyor.

Tofaş, yeni yatırımlarda da çevresel konuları göz önünde bulundurarak yeşil satın alma yaklaşımı ile iş birliklerini yalnız fiyat ve kalite bazlı değil çevreye bakış açısını gözetecek şekilde gerçekleştiriyor. Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için tüm değer zinciriyle iş birliği içerisinde olmayı, sürdürülebilirlik bilincini artırmayı amaçlayan Tofaş, tedarikçilerinin de ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesi adına çalışmalarını ve tedarikçi seçim kriterlerini bu doğrultuda oluşturuyor.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?