“İş Hayatında Blokzinciri” konferansı

İSTANBUL (AA) – “Blokzincir Potansiyelinin Keşfi-2018 Yılı Türkiye Blokzincir Araştırması ” raporuna göre, farklı uygulama alanlarında çeşitli etkilerinin olması beklenen Blokzincir teknolojisinin, yüzde 78,1 ile en çok finans alanında etkisi olacağı düşünülürken, ankete katılan şirketlerin yalnız yüzde 26,2'si bu teknoloji için bütçe ayırıyor.

“İş Hayatında Blokzinciri ” konferansı kapsamında, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş birliği ile Deloitte tarafından hazırlanan “Blokzincir Potansiyelinin Keşfi-2018 Yılı Türkiye Blokzincir Araştırması ” raporunun sonuçları açıklandı.

Türkiye'deki Blokzincir farkındalığı, uygulama alanları ve bu teknolojiye yönelik beklenti, engel ve risklerin analiz edildiği rapor ile, küresel gelişmeler ışığında Türkiye'de Blokzincir teknolojisinin mevcut durumunu ortaya konması hedeflendi.

Raporun sunumunu yapan Deloitte Danışmanlık Hizmetleri Direktörü Alper Günaydın, çalışmaya başta teknoloji, finans ve enerji sektörleri olmak üzere 15'i aşkın sektörden, çoğunluğu holding ve uluslararası şirketlerden yüzde 68'i üst düzey, yüzde 21'i orta düzey 155 çalışanın katıldığını söyledi.

Raporda ayrıca, 2018 Küresel Blokzincir Anketi'nin sonuçlarıyla karşılaştırmalı analizler sunduklarını bildiren Günaydın, şunları söyledi:

“Blokzincir yeni bir teknoloji olmasının ötesinde yeni iş modellerinin uygulanabileceği farklı bir bakış açısı sunuyor. Dünyada birçok ülkede bu teknolojinin nasıl kullanılacağına dair soru işaretleri bulunuyor. Türkiye'de de Blokzincir teknolojisi hakkında yüksek farkındalık olsa da bu teknolojinin fiili operasyonlara dâhil edilmesi için atılması gereken adımlar olduğunu görüyoruz. Şirketler bu alandaki yatırımlara nereden başlayacaklarına karar vermekte zorluk çekiyorlar. Ancak şüphesiz, Blokzincir konusunda yapabilecek en kritik hata, hiçbir şey yapmamak olacaktır. ”

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdür Yardımcısı Celal Gündoğdu da yaptığı sunumda, BKM çatısı altında Blockchain teknolojisinin ürün ve hizmetlere etkisini anlamak adına yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

-Rapordan

Paylaşılan bilgilere göre, ankete katılanların yüzde 90,3'ü Blokzincir teknolojisini daha önce duyduğunu belirtirken, yüzde 9,7'si bu teknolojiden haberdar olmadığını bildirdi.

Araştırma sonuçlarının, Türkiye'de Blokzincir teknolojisi konusunda farkındalığın yüksek olduğunu ortaya koymasına rağmen, katılımcıların sadece yüzde 17,5'i bu konuda derin bilgi sahibi olduğunu düşünüyor.

Diğer yandan farklı alanlarda uygulamalar sunan Blokzincir teknolojisinin Türkiye'de en yaygın bilinen uygulaması, küresel ankette de olduğu gibi, Bitcoin olarak ortaya çıkıyor.

Farklı uygulama alanlarında çeşitli etkilerinin olması beklenen Blokzincir teknolojisinin, yüzde 78,1 ile en çok finans alanında etkisi olacağı düşünülürken, bunu yüzde 60,9 ile bilgi teknolojileri, yüzde 59,4 ile tedarik zinciri ve lojistik izliyor.

Katılımcılar Türkiye'nin bu teknolojiden küresel pazarlara göre daha az etkileneceğini düşünürken, katılımcıların üçte ikisi, şirketlerinin hali hazırda Blokzincir uygulamasını kullanmadığını belirtti. Araştırmada, şirketlerin yarısının önümüzdeki yıllarda iş süreçlerinde Blokzincir teknolojisini kullanabilmek için araştırmalar yaptığı, yüzde 11'inin de bu teknolojiyi geliştirme ve uygulama aşamasında olduğu ortaya çıktı.Blokzincir teknolojisi uygulamalarının araştırılması, denenmesi ve hayata geçirilmesi için ankete katılan şirketlerin yüzde 26,2'si bütçe ayırırken, yüzde 69,2'si bütçe ayırmadığını aktardı.

Anket sonuçlarına göre, Türkiye'deki şirketler Blokzincir uygulamalarının kısa vadeden ziyade orta vadede etkisi olacağına inanıyor.

Katılımcılar, Blokzincir teknolojisinin uygulanabilirliğinin önündeki en önemli engel olarak bu teknolojiyi uygulamaya geçirebilecek yeterli bilgi düzeyine sahip olmamalarını gösterirken, diğer yandan araştırmada, Blokzincir teknolojilerinin yeterince olgunlaşmamış olması, Türkiye'de bu teknolojiyi geliştirebilecek uzmanlığın yeterince bulunmaması ve yasal belirsizlikler de diğer temel engeller olarak ön plana çıktı.

Küresel Blokzincir araştırmasında ise katılımcıların büyük kısmı yasal belirsizlikleri en önemli engel olarak görürken, bunu uygulama ve mevcut sistemlerin dönüştürülmesindeki zorluk ve olası güvenlik tehdidi takip etti.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?