İnfaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi (5)

Alaturka Politika Haberleri

TBMM (AA) – AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmeleri, 18 saat sürdü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında komisyon toplantısı, biraz daha büyük bir alana sahip olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda gerçekleştirildi.

Milletvekillerinin oturma düzeni de sosyal mesafenin korunması amacıyla düzenlendi. Milletvekilleri, meclis çalışanları ve gazeteciler yüzlerinde maskeyle mesai yaptı. Toplantı öncesinde milletvekillerinin bulunduğu sıralara kolonya bırakıldı. Toplantıya iki kez ara verildi ve bu aralarda pencereler açılarak salonun havalandırılması sağlandı.

Teklifin görüşmeleri sırasında zaman zaman milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un kanun teklifinin bütün maddeleri üzerinde söz haklarının bulunduğunu ve bunu kullanacaklarını ifade etmesi üzerine AK Parti HDP Milletvekilleri arasında sözlü tartışma çıktı.

Komisyon Başkanvekili AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, madde özelinde konuşmaların gerçekleştirilmesini genel değerlendirmelerin yapılmamasını söyledi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun teklifin üçüncü maddesindeki konuşmasının, Komisyon Başkanvekili Tunç tarafından madde özelinde olmadığı gerekçesiyle sonlandırılması üzerine yeniden sözlü tartışma çıktı.

Bu arada söz alan CHP Milletvekili Emre, sağlık açısından zor bir süreçten geçildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Normalde bu komisyonun ortalama çalışma süresine bakıldığında gayet normal geldik. Buradan sonrasını gereksiz şekilde inatlaşarak götürmeye gerek yok. Hem Meclis çalışmalarında hem komisyon çalışmalarında ilgili madde ne ise onunla ilgili konuşmak gerekir. Uygulamada bir teamülümüz var, herhangi bir yasa teklifi Genel Kurul'a geldiğinde de o maddenin özeliyle konuşulmadan bütünüyle ilgili çok sayıda değerlendirmeyi hepimiz dinliyoruz. Burada söz alan, sağlık koşullarına, süreye ve saire dikkat etsin."

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, bir maddeyle ilgili konuşmanın, o maddeyi teknik olarak yorumlamak olmayacağını söyledi. Başaran, "Biz siyasi bir partiyiz. Bizim nasıl konuşacağımızı, başka bir siyasi parti belirleyemez. Kimsenin konuşmasını da kısıtlamıyoruz." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, belli bazı maddelerde söz alıp, bazı eksikliklerden, sıkıntılardan bahsetmenin şu anki komisyon şartları içerisinde mutlaka tolerans gösterilecek hususlar olabileceğini belirtti.

"Bütün maddelerde konuşacağız." ifadesinin bir tavrı göstermesi bakımından önemli olduğunu dile getiren Bülbül, şöyle konuştu:

"Teamüller dediğimiz şeyler, olağan dönemde işletilen şeylerdir. Bunlar teamül değil, toleranstır. Şu an bir tolerans payımızın olduğu kanaatinde değiliz. Herkeste bir tedirginlik var. Bunun önemsenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Kanunun çıkmasında şöyle bir hassasiyet vardır. Sadece cezaevinden çıkacak olanlar bu düzenlemeden etkilenmeyecek, aynı zamanda cezaevinde kalacak olanların da sıhhati açısından bu kanunun çıkmasında ehemmiyet vardır. Oradaki yoğunluğun azaltılmasıdır esas olan. Cezaevleri, salgın hastalığın yayıldığı, karantina altına alınmış ve tamamen pislik yuvası bir haldeymiş gibi, devamlı bunların kastediliyor olmasını da kabul etmek mümkün değilir. Cezaevleri bu konuda en fazla tedbir alınmaya çalışılan, devletin kendisine emanet edilen canları muhafaza anlamında en fazla hassasiyet göstermeye çalıştığı yerlerdir."

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, birçok konunun, komisyon üyesi olan ya da olmayan HDP'li milletvekillerince tekrar edildiğini belirterek, "Biz bu kanunun taslağının hazırlanmasında, gerek cezaevi koşullarının incelenmesi, gerekse hükümlü ve tutuklu sayılarıyla ilgili bir çok değerlendirmeler yaptık. Sürekli tekrarladığınız birçok hususu çok daha detaylı biliyoruz." dedi.

Teklif ve öneri varsa bundan memnuniyet duyacaklarını ifade eden Güler, tekrar tekrar konuşulan her cümlenin yük olduğunu söyledi.

– Teklifteki 5 madde üzerinde değişiklik yapıldı

AK Parti milletvekillerinin önerisi ile teklifin 5 ayrı maddesi üzerinde değişiklik önerisi verildi.

Ceza infaz kurumlarına kabul edilmeyecek yayınlarla ilgili teklifte yer alan düzenelemede yapılan değişikle, Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası (ISSN) veya Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) almayan süreli ve süresiz yayınların ceza infaz kurumlarına kabul edilmeyeceğine ilişkin hüküm çıkarıldı.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da düzenleme yapılarak, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlardan süreli hapis cezasına mahkum olanlar hakkında üçte ikilik koşullu salıverme oranı muhafaza edildi.

Denetimli serbestlik uygulaması başladıktan sonra hakkında kamu davası açılan hükümlünün açık ceza infaz kurumlarına gönderilmesi kararını veren infaz hakimine takdir yetkisi tanınabilmesi amacıyla da teklifte düzenleme yapıldı.

İnfaz sistemi değişikliklerine bağlı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan iyi halli bazı hükümlülerin açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilmesine imkan tanıyan düzenleme de kanun teklifine eklendi.

Önergeyle eklenen düzenlemeye göre, Türk Ceza Kanunda yer verilen devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere, toplam hapis cezası 10 yıldan az olanlar 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla olanlar ise 3 ayını kapalı ceza infaz kurumunda geçirmiş olan iyi halli hükümlülerden ilgilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına, 1 yıl veya daha az süre kalanlar, talepleri halinde açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilecek.

Bu hükümlüler, açık ceza infaz kurumlarında barındırılacak. İlgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazandıkları takdirde Kovid-19 düzenlemesi kapsamında izinli sayılacaklar. Söz konusu sürenin tamamlanmasından sonra ise açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanıp kazanmadıklarına bakılmaksızın Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun kapsamında izin hakkından yararlanacak. Bu hüküm, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanacak.

– "Ceza hukukuna ilişkin yapılacak iş çok"

Kanun teklifinin komisyonda kabul edilmesinin ardından teklif sahibi milletvekilleri değerlendirmede bulundu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, komisyon toplantısının 18 saati geçtiğini belirterek, katkı sunan milletvekillerine teşekkür etti. Özkaya, "Zor bir konuyu, ümit ediyorum ki önemli bir kısmını ciddi bir mutabakatla bir noktaya getirdik. İnsanlar bizden bu kanunu bekliyor. Bir an önce bu kanun teklifinin Genel Kurulumuzdan geçmesini ve cezaevindeki insanların ıslah olup dışarı çıkmasını, içerisiki insanların da rahatlamasını, suçun mağdurlarının da bu sürece katkı vermesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, ülkemiz ve milletimiz açısından büyük bir ihtiyaç olarak değerlendirdikleri infaz paketinin komisyondaki görüşmesinin tamamlandığını belirterek, "Emeği geçen milletvekillerine teşekkür ediyorum. Kanun teklifi, Genel Kurulda da layıkıyla görüşülür, ihtiyaç duyulan düzenleme en kısa zamanda yasalaşır diye ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, teklifin hazırlanması sürecinde, siyasi partilerin görüşlerini aldıklarını dile getirdi. Ceza hukukuna ilişkin yapılacak işin çok olduğunu söyleyen Özkan, şunları kaydetti:

"Bu teklifimiz hem bir infaz düzenlemesi hem de yaşadığımız salgın nedeniyle aciliyeti olan bir düzenleme. Bu bağlamda diğer konularla ilgili de grubumuz her zaman çalışmalara açıktır. Ülkemizin, olması gereken ideal hukuka yaklaşması için siyasi partilerin, siyasi istismardan uzak bir şekilde bu tür yasal düzenlemelere destek vermesi gerektiğine inanıyoruz."

Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise komisyon çalışmalarına katkı sunan milletvekillerine teşekkür ederek, "2005'ten bu yana ilk kez bu kadar köklü bir değişikliği, 18 saati aşkın bir süre kesintisiz çalışma yaparak gerçekleştirdik. Milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ceza adaletinin sağlanmasına vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

(Bitti)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?