İller Bankası ve DOKAP arasında iş birliği protokolü

ANKARA (AA) – İller Bankası ile Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında teknik iş birliği protokolü imzalandı.

İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Üstün, İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerindeki kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları, kamu yatırımlarının etkili ve verimli şekilde yürütülmesi, uygulamaların koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla bölgenin kalkınmasını hızlandırmak amacıyla, DOKAP ile protokol imzalamak üzere bir araya geldiklerini bildirdi.

DOKAP’ın, Karadeniz Bölgesi’nin kalkınmasında ve turizm yönüyle gelişmesinde ciddi katkıları olduğunu anlatan Üstün, “Bugün imzalayacağımız bu protokolle İller Bankasının tecrübesini, bilgi birikimini DOKAP ile paylaşarak, bölgemize daha iyi hizmet, daha güzel bir planlama yapma imkanı bulacağız.” dedi.

Üstün, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, şöyle devam etti:

“İş birliği ile her türlü temel alt yapı, üst yapı ihtiyaçlarının karşılanması ile bölgenin ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmesinin hızlandırılmasına yönelik İlbank’ın faaliyet alanında yer alan harita, jeolojik, jeoteknik etüt, mekansal plan, alan yönetim planı, kent bilgi sistemi, yenilenebilir enerji, içme suyu, atık su, arıtma, derin deniz deşarjı ve katı atıkla ilgili etüt, plan ve projelerin İlbank aracılığıyla gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Hazırlanacak plan ve projeler ile devamında bunların hayata geçirilmesine yönelik uygulamalarla, bölgenin özgün doğal dokusunun, su kaynaklarının, tarım alanlarının korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, bütüncül ve istikrarlı kalkınmasının hızlandırılması beklenmektedir.”

DOKAP Başkanı Ekrem Yüce de DOKAP hakkında bilgi vererek, Doğu Karadeniz bölgesinde 33 turizm merkezi ile 5 kültür ve turizm koruma, geliştirme bölgesinin yer aldığını söyledi. Yüce, bölgenin sahip olduğu turizm potansiyelinin bölgesel kalkınma ve katkı sağlayabilmesinin yatırımcıya uygun hale getirilmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Protokolle, “kaçak ve mevzuata aykırı yapılaşmanın önlenmesi, yöresel mimarinin özellikle korunarak geliştirilmesi, planlı yapılaşmanın sağlanması” konularına yoğunlaştıklarını anlatan Yüce, “İller Bankası ile bugün yapılan protokol kapsamında bölgemizde yer alan ve Doğu Karadeniz Turizm Master Planı karar ve hedefleri ile örtüşecek şekilde ilk etapta 6 turizm merkezi ile 3 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesinin planlama çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir. Bu çerçevede 2016 yılında hedef olarak koyduğumuz 9 turizm merkezini hayata geçirme ve planlaması programa alınmıştır.”

İlbank Genel Müdürü Mehmet Turgut Dedeoğlu’nun da projenin detayları hakkında bilgi verdiği törene, İlbank bölge müdürleri katıldı.

Konuşmaların ardından Üstün ve Yüce protokolü imzaladı.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?