Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, 17 bakanlık ile koordinasyon toplantısı yaptı

ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı, kamuda yeni işe alım yöntem ve araçlarının etkin kullanımı ve koordinasyonu ile ilgili toplantı düzenledi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankaya Köşkü'ndeki toplantıya, Ofis Başkanı Salim Atay ile 17 bakanlığın personel genel müdürleri katıldı.

Toplantıda, 2019'un Haziran-Temmuz aylarında düzenlenen ve 862 bin 833 gibi çok yüksek sayıda kamu personelinin katılım sağladığı Kamu Çalışan Memnuniyeti Anketi (KAMU-VERİ) sonuçlarına göre, tatmin ve aidiyeti en çok etkileyen faktörlerin başında seçme, işe alım ve yerleştirme süreçlerinde liyakat ve şeffaflığın sağlanmasının geldiği belirtildi.

Ankette verilen 200 binden fazla açık uçlu cevapla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve sosyal medya aracılığıyla Ofise ulaşan taleplerin de "KAMU-VERİ" sonuçlarını destekler şekilde, "işe alımlarda liyakatin öncelenmesi" gerektiği yönünde olduğu ifade edildi.

Bu doğrultuda, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin "527/E/1- d, 4 maddesi" ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına tevdi edilen "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdam ilanlarının kamuoyu ile daha etkin ve şeffaf biçimde paylaşılması için sistemler geliştirmek, mevcut kurum ve kuruluşların bu konudaki faaliyetlerini izlemek" ve 23 Mart 2021'ta yayımlanan Ekonomi Reformları Eylem Planı'ndaki "Kamu personeline dair iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi sağlanacaktır" görevleri kapsamında kamu kurumlarının kullanımına yönelik Kariyer Kapısı Platformu'nun geliştirildiği aktarıldı.

Başkan Atay, toplantıda yaptığı konuşmada, yerli ve milli bir yazılım olarak geliştirilen ve e-Devlet ile entegre olarak çalışan Platform ile kamu istihdamında liyakat ve yetkinlik temelli işe alımların desteklenmesinin, iş ilanlarının kamuoyu ile daha etkin ve şeffaf bir şekilde paylaşılmasının, kamuda iş başvurularının standardize edilmesinin, işe alım süreçlerinin şeffaf ve izlenebilir yöntemlerle yönetilmesinin sağlanacağının altını çizdi.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının iş başvurularının alınmasından yerleştirmeye kadar olan süreçlerini, ayrı platformlar üzerinden veya fiziksel yollardan gerçekleştirdiğini belirten Atay, mevcut sistemlerin ve farklı uygulamaların oluşturduğu dağınıklığın, vatandaşların iş ilanlarından ve başvuru sonrası süreçlerden daha yaygın ve şeffaf bir şekilde haberdar olmasını, kamu kurumlarının ise başvuru alma ve yerleştirme süreçlerini yürütmesini, raporlamasını ve denetlenmesini zorlaştırdığına dikkati çekti.

Atay, e-Devlet ile entegre çalışan Kariyer Kapısı Platformu ile tüm işe alım süreçlerinin çevrim içi ortama taşındığını, fiziksel evrak işlemlerine gerek kalmadığını, manuel başvuru kontrol işlemleri en aza indirilerek etkinlik ve verimlilik artışı sağlandığını kaydetti.

– Koordinasyon toplantıları yapılacak

Toplantıda ayrıca, başvuru ve değerleme süreçlerindeki kimi olası taraflı girişimlerin ve birey kaynaklı sehven yapılan hataların önlendiği ifade edilerek, işe alımlarda liyakatin desteklendiği, vatandaşların kamunun tüm ilanlarına ve yaptıkları başvurulara e-Devlet şifresi ile tek bir platform üzerinden erişebildikleri, başvuru ve takip süreçlerinin kolaylaştırıldığı, değerleme süreçlerine ilişkin her aşamanın şeffaf ve daha hızlı bir şekilde izlenebildiği aktarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Sözleşmeli Bilişim Personeli" ve "Kapadokya Alan Başkanlığı" ilanları ile ilk uygulaması gerçekleştirilen Kariyer Kapısı Platformu ile böyle bir platform geliştirmek için kurum bazında harcanacak kaynaktan tasarruf edilerek, kamu kaynağının etkin kullanımının sağlanmakta olduğu vurgulandı.

Türkiye'deki en büyük işverenin kamu olduğuna dikkati çeken Başkan Atay, kamudaki insan kaynağının etkin yönetiminin aynı zamanda kamu kaynaklarının etkin kullanımı anlamına geleceğine işaret etti.

Atay, reform çalışmaları kapsamında, insan kaynakları yönetimindeki bölünmüşlüğün ortadan kaldırılarak merkezi, izlenebilir ve sürdürülebilir insan kaynakları yönetimine geçilmesi, hayata geçirilecek teknoloji destekli modern insan kaynakları uygulamalarının yerli ve milli dijital platformlar üzerinden kullanılması ile kamu bütçesinde her yıl milyarlarca Türk lirası tasarruf sağlanabileceğini vurguladı.

Toplantı sonunda "Kamu Personel" rejiminde başlamış olan dönüşümün, tüm bakanlıkları kapsayacak bir bütünlük içerisinde, etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesi için personel genel müdürleri ile topluca, düzenli koordinasyon toplantıları yapılmasının faydalı olacağına karar verildi.

Toplantıda ayrıca, başta Kariyer Kapısı Platformu olmak üzere Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen araçların verimli kullanılması için personel genel müdürlüklerine bağlı birimlerin yöneticilerinin bir araya geleceği düzenli toplantılar yapılması, uygulamalarda görev alacak yetkili personelin katılacağı eğitimlerin planlanması, kamuda modern insan kaynakları uygulamalarının etkinliği için her alanda iş birliği geliştirilmesi kararlaştırıldı.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?