Bakanlığın kız çocuklarına desteği sürüyor

ANKARA (AA) – MERVE YILDIZALP – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kız çocuklarının eğitim başta olmak üzere sosyal ve kültürel alanda aktif rol almaları, gelecekte nitelikli görevlerde bulunmaları, erken yaşta evlenmelerinin önüne geçilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla, 2012'den bu yana 11 Ekim, Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanıyor.

Kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi ve insan haklarından etkili bir şekilde yararlanabilmeleri amacıyla kutlanan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde, kız çocuklarının görünürlüklerine vurgu yapılıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kız çocuklarının, okullaşma oranının artırılması, erken yaşta evliliklerinin önüne geçilmesi, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda başarılı olabilmesi için birçok çalışma yürütülüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet olarak kız çocuklarının erken yaşta evlenmelerinin önüne geçilmesi ve eğitim imkanlarına erişimlerinin iyileştirilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Selçuk, "Toplumu, en yüksek seviyeye taşıyacak olanlar, sevgili kız çocuklarımız olacak. Bakanlık olarak geleceğin güçlü kadınlarını yetiştirmeye, bu yönde çalışmalar yapmaya devam ediyoruz." dedi.

– Kız çocuklarının iyi eğitim almaları için çalışmalar yürütülüyor

Bakanlık tarafından, çocukların özellikle de kız çocuklarının hayat koşullarını iyileştirmek ve etkili, iyi bir eğitim alabilmeleri için çalışmalar yürütülüyor. Ekonomik imkansızlıklar nedeniyle aileleri bakmakta güçlük çektiği için maddi olarak desteklenen çocukları, sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik olarak da desteklemek için proje başlatıldı.

Yoksul ailelerin, sadece ekonomik yetersizlikler sebebiyle çocuklarını kurum bakımına vermesinin önüne geçmek amacıyla yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) uygulamasının kapsamı, geçen yıl "Okul Destek Projesi" ile genişletildi. Proje ile 1070 kız çocuğuna ulaşıldı.

Proje kapsamında Ağrı, Antalya, Aydın, Bartın, Batman, Bingöl, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kırklareli, Konya, Muğla, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Yozgat'ta yaşayan, 6, 7 ve 8. sınıf aralığında okuya, sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisindeki kız çocuklarının sosyal, kültürel, sportif ve akademik faaliyetlere katılması sağlandı.

Okul Destek Projesi ile ailelerde çocuk adına farkındalık oluşturulması, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanların sunulması amaçlanıyor. Bu kapsamda, SED hizmetinden yararlanan çocuklar sadece maddi olarak değil akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle destekleniyor. Ayrıca çocukların bu faaliyetlere katılması da sağlanırken, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadelede, Alo 183 hattına gelen ihbarlar ve il müdürlükleri kanalıyla vaka yönetimi anlayışıyla takip ediliyor. Dava süreçlerine il müdürlükleri avukatları anında müdahil oluyor ve mağdur çocuğa ilişkin olarak koruyucu tedbirler alınıyor.

Aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerinin yanı sıra her ile özel, yereldeki tüm dinamikler sürece dahil edilerek, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle çözüm üretiliyor.

– Kız çocuklarına eğitim yardımı

Çalışmalar, özellikle çocuklu hanelerde, çocukların eğitim ve sağlığına yönelik yardımlara öncelik verilerek sürdürülüyor. Öte yandan, sosyal yardım programları, kız çocuklarının eğitim süreçlerine katkı sağlayacak şekilde tasarlanıyor.

Eğitim yardımları kapsamında yürütülen yardım programları içerisinde, eğitim materyali yardımları, öğle yemeği yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY), ücretsiz ders kitabı, öğrenci taşıma barınma ve iaşe yardımı, engelli öğrencilerin ücretsiz taşınması ve yurt yapımı projeleri bulunuyor. Bu yardımlar içinde Şartlı Eğitim Yardımları'na (ŞEY) ağırlık veriliyor. Bakanlığın yaptığı Şartlı Eğitim Yardımı Etki Analizi neticesinde Şartlı Eğitim Yardımları'nın çocukların okula devam düzeylerinin artmasında, okul devamsızlıklarının azalmasında ve özellikle kız öğrencilerin liseye devam etmesinde oldukça büyük etkiye sahip olduğu belirlendi.

Kız çocuklarına erkek çocuklardan daha yüksek miktarda yardım yapılıyor. Aylık ödeme miktarları, ilköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 35 lira, ilköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 40 lira, ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 50 lira, ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 60 lira olarak belirlendi. Bu yardımdan geçen yıl, 2 milyon 340 bin 374 kişi, bu yılın Ocak-Ağustos tarihlerinde ise 2 milyon 325 bin 885 kişi faydalandı.

– Mühendis kızların sayısının artırılması hedefleniyor

Ayrıca Bakanlığın, Limak Vakfı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde yürütülen "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi" bulunuyor. Projenin sonunda kız öğrencilerin mühendislik konusunda teşvik edilmesine ve güçlendirilmesine yönelik bir destek programının tasarlanması ve toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımların benimsenmesi, uygulanması ve savunulmasına yönelik kurumsal modellerin geliştirilmesi hedeflerine ulaşılması planlanıyor.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar kapsamında, burs desteği sağlanan öğrenci sayısı 2018 için 102 kız öğrenciyi bulurken, söz konusu öğrencilerden bir kısmına staj imkanı sağlandı ve online İngilizce eğitimi, Sosyal Mühendislik Sertifika Programı uygulandı.

Ayrıca, fen lisesi ve Anadolu liselerinde eğitim gören kız öğrencileri, mühendislik bölümlerini seçmeye özendirmek amacıyla öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik yapılan çalışmalarda bugüne kadar 50 okul idarecisi, 50 temsilci öğretmen, 611 sınıf rehber öğretmeni, 1860 veli ve 18 bin 829 öğrenci olmak üzere toplam 21 bin 400 kişiye ulaşıldı.

– 96 bin 713 kız çocuğu ve aileleri ile görüşüldü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilerek, ilgili kamu kurumlarınca giderilmesini ve böylece vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesini de hedefliyor. Bu doğrultuda, hali hazırda görev yapan 2 bin 863 ASDEP görevlisi ile 823 bin 832 hanede 1 milyon 962 bin 85 vatandaşa ulaşıldı. ASDEP kapsamında kız çocuklarına yönelik yürütülen çalışmalarla da son bir yıl içerisinde 18 yaş altı kız çocuğu bulunan 215 bin 886 hane ziyaret edildi. Ziyaretlerde 96 bin 713 kız çocuğu ve aileleri ile görüşüldü.

Bu görüşmeler doğrultusunda, ilgili kurumlara toplam 1890 yönlendirme yapıldı. Yapılan yönlendirmeler kamu hizmetlerine ilişkin olarak okul kaydı, ücretsiz kreş, evde bakım, şartlı eğitim yardımı, sosyal ekonomik destek, sağlık kurulu raporu, sosyal yardım, altyapı çalışması, istihdam, engelli kimlik kartı, okuma yazma kursu gibi çok farklı konuları içeriyor.

– Kız Çocukları Günü etkinlikleri

Öte yandan, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü ile Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Kız Çocukları Günü'nde etkinlikler, buluşmalar düzenleniyor.

Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Kız Çocukları Günü programı kapsamında, Bakanlığın sevgi evlerinde yetişen kız çocukları ve bakıcı anneler buluşturuluyor, kız çocuklarını, kariyerlerini bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yapmaları için teşvik etmek ve toplumda bu konuda farkındalık yaratmak amaçlı etkinlikler düzenleniyor.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?