2020 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Alaturka Politika Haberleri

TBMM (AA) – Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, şimdiye kadar Sayıştay tarafından gönderilmiş olan suç duyurusu müzekkerelerine ceza davası açıldığını, açıkta kalan herhangi bir suç duyurusu müzekkeresi olmadığını belirterek, "2017'de 31, 2018'de 11, 2019'da da 16 suç duyurusu müzekkeresi ilgili savcılıklara gönderildi." dedi.

Baş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sayıştayın 2020 yılı bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Sayıştayın denetim ve yargılama fonksiyonu bulunduğunu, bunların birbiriyle spesifik olarak ayrıldığını dile getiren Baş, denetim raporlarının denetçiler tarafından hazırlandığını, kalite kontrol sürecinden geçtiğini ifade etti.

Baş, Sayıştayın 8 uzman mahkemesinin bulunduğunu, mahkemelerin yargılamaya esas raporla birlikte harekete geçtiğini ve davanın açıldığını belirtti.

Bu yılki dış denetim genel değerlendirme raporlarının formatını değiştirdiklerini, milletvekillerince yeni formatın daha yararlı bulunduğunu söyleyen Baş, raporun temel sistematiğinin, 5018 sayılı kanunun sistematiğine uyumlaştırıldığını bildirdi.

Kamu idarelerinde en çok rastlanan mahalli idareler ve üniversite konularıyla ilgili olarak eğitim faaliyetleri düzenlediklerini ifade eden Baş, geçen yıl üniversitelerde bu faaliyetleri yoğunlaştırdıklarını anlattı.

Baş, "2019'da yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak Sayıştay mahkemelerine intikal eden davalarda 2019'da önceki yıllardan gelen 277, önceki denetimlere ilişkin 180, 2018 denetimlerine ilişkin 40 ek rapor olmak üzere 497 adet yargılamaya esas rapor intikal etti. Bunlar, dava açıldı anlamına geliyor." diye konuştu.

Bir konu suç teşkil ediyorsa denetim ekiplerinin suç duyurusu müzekkeresi yazdığına işaret eden Baş, denetim ekiplerinin yazımının, bunun savcılığa intikal edeceği anlamına gelmediğini söyledi. Bunun ilgili yargılama dairesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Baş, şunları kaydetti:

"Suç unsuru teşkil edip etmediği veya suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağı kararı, ilgili yargılama dairesinin kararı üzerine oluşur. İlgili daire, suç duyurusu teşkil etmektedir kararı verdikten sonra Sayıştay savcılığı ilgili savcılıklara suç duyurusu müzekkeresi gönderir ve ceza davası açılmasını sağlar. Şimdiye kadar Sayıştay tarafından gönderilmiş olan suç duyurusu müzekkerelerine ceza davası açılmıştır. Açıkta kalan herhangi bir suç duyurusu müzekkeresi olmamıştır. 2017'de 31 adet suç duyurusu müzekkeresi, 2018'de 11 adet suç duyurusu müzekkeresi, 2019'da da 16 adet suç duyurusu müzekkeresi ilgili savcılıklara gönderildi. 2017'de 31 müzekkerenin tamamına yakını kayyım atanan belediyelere ilişkin suç duyurularıdır. Sayıştay denetimi başkana göre oluşmuyor. Sayıştayın mali denetimi yıllık değerlendirilir. Mali denetim raporu ise herhangi dönem ayrımı olmaksızın ilgili yıl denetimi olarak düzenlenir."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, daha sonra Sayıştay bütçesini kabul etti.

Reklamlar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?